เจาะลึกธนาคารออนไลน์ วิธีสมัครPaypay ,วิธีสมัครe-gold,วิธีสมัครAlertpay
หน้าแรก i เว็บบอร์ด

 
 

 

 
 
การเพิ่มบัตรเครดิตในบัญชี paypal เพื่อทำการ verified paypal
 
       
  1.
ทำการ Login เข้าในส่วนบัญชีของเรา ก็จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
       
       
      withdraw  by paypal
       
  2.
คลิกที่เพื่อดำเนินการเพิ่มบัตรเครดิตการ์ดเข้าในบัญชีของเรา
       
   
กรอกข้อมูลและรายละเอียดดังรูปตัวอย่างข้างล่าง
     
   
ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลในส่วนของบัตรเครดิตการ์ดของเรา
     
withdraw  by paypal
       
     
First Name : จะแสดงชื่อของเรา โดยปกติจะต้องตรงกับชื่อในบัตรเครดิตการ์ด
     
Last Name : นามสกุล
     
Card Type : ให้เราเลือกชนิดของบัตรเครดิตการ์ด ( เลือกเป็น Visa )
     
Card Number : ให้ใส่หมายเลข16 หลักของบัตรเครดิต หรือบัตร e-web Card ( ห้ามใส่ผิดเกิน 3 ครั้ง ถ้าเกิน บัตรใบนี้จะไม่สามารถใช้ดีอีกเลย )
     
Expiration Date : ให้เลือกวันหมดอายุของบัตรเครดิตการ์ด
     
Card Verification Number : ให้ใส่รหัส 3 ตัวหลังของบัตรเครดิตการ์ด ในกรณีที่ให้เป็นบัตรเครดิตทั่วๆไป แต่ถ้าใช้บัตร e-web card ของธนาคารกสิกรไทย ในช่องนี้ให้เราใส่หมายเลย รหัส cvv ของบัตร e-web Card ครับ
       
   
ส่วนที่สองจะเป็นที่อยู่สำหรับใช้ในการออกในเสร็จของเรา โดยเราสามารถแก้ไข หรือเพิ่มที่อยู่ได้ที่นี่
     
withdraw  by paypal
       
  3.
เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เราคลิกเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
       
     
withdraw  by paypal
       
       
   
หลังจากที่เราทำการใส่รหัสบัตรเครดิตการ์ดและตรวจที่อยู่ในการออกใบเสร็จเป็นที่เรียนร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อเราคลิก Add Card แล้วโปรแกรมก็จะเป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังรูปด้านบน ซึ่งจะบอกรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้
       
     
ขั้นตอนที่1.
ทาง Paypal จะหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตการ์ดของเราเป็นจำนวนเงิน 1.95 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความถูกต้องของบัตรเครดิตการ์ดของเราว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่า โดยเงินจำนวนนี้จะูถูกส่งคืนหลังจากที่เราทำการยืนยันเครดิตการ์ดใบนี้แล้ว
   
ขั้นตอนที่ 2.

ทางหลังจากเราแจ้งเพิ่มบัตรเครดิตการ์ดไปแล้วประมาณ 3-4 วัน ให้เราโทรไปสอบถามกับทางธนาคารผู้ออกบัตรของคุณ โดยสอบถามว่าทาง Paypal ได้มีการหักเงินจากบัญชีของเราแล้วหรือยัง ถ้ามีการหักเงินจากบัญชีของเราแล้ว ให้สอบถามเกี่ยวกับรหัส 4 ตัวที่ทาง Paypal ได้ส่งมาให้ด้วยว่าเป็นหมายเลขอะไร

 
หมายเหตุ สำหรับในกรณีที่เราใช้บัตร e-web card ในการเพิ่มบัตรเครดิตการ์ด ก็ให้เรารอเมล์จากทางธนาคารกสิกรไทยนะครับ เพราะว่าเวลามีการหักเงินจากบัญชีของเราทางธนาคารเขาก็จะส่งเมล์มาบอก และในนั้นก็จะมีหมายเลขรหัส 4 ตัวของ Paypal อยู่ด้วย
   
ขั้นตอนที่ 3.
หลังจากที่เราได้รหัส 4 ตัวมาแล้วก็ให้เรา Log in เข้าระบบ Paypal แล้วคลิก Complete Expanded Use Enrollment แล้วกรอกหมายเลข 4 ตัวที่ Paypal ส่งมาให้ เพียงแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการVerlified บัตรเครดิตการ์ดแล้ว
       
  4.
หลังจากที่เราอ่านและทำความเข้าใจแล้ว ให้คลิก เพื่อให้Paypal ทำการตัดเงินจากบัญชีของเรา
       
  5.
หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่าง Expanded Use Number Sent ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการยืนยันการตัดเงิน จากบัญชีบัตรเดรดิตการ์ดของเรา เป็นจำนวนเงิน 1.95 เหรียญสหรัฐเรียบร้อยแล้ว โดยเขาบอกให้โทรไปสอบถามกับผู้ออกบัตรเครดิตการ์ดของเรา หลังจากนี้ประมาณ 3-4 วันเพื่อขอรหัสเลข 4 ตัวเืพื่อมายืนยันบัตรเครดิตการ์ดนี้ว่าเป็นของเราจริงหรือเปล่า
       
  ุ6.
ให้เราคลิก Continue เพื่อดำเนินการต่อไป
       
       
 
เท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มบัตรเครดิตการ์ด เพื่อทำการ Verified บัญชี Payapl ของเรา หลังจากนี้ก็ให้เรารอสอบถามหมายเลขรหัส 4 ตัวเพื่อมายืนยันว่าเป็นเจ้าของบัตรตัวจริงก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนการVerified paypal
   
 
       
       
     
เขียนโดย: Jame_9bkk
     
เว็บไซต์ : www.9bkk.com
     
12 November 2007
 
 
 

Site Meter ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Online Users