วิธีสมัครalertpay , วิธีการสมัครalertpay , สมัครalertpay
 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.alertpay.com เพื่อทำการสมัครสมาชิก แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่าง

 
คลิกเพื่อสมัครเปิดบัญชีฟรีครับ
 

2. ทำการคลิกเลือกประเทศที่เราอยู่ โดยเลือกเป็นประเทศไทย

 

3.เลือกประเภทบัญชีที่เราจะทำการสมัคร โดยแนะนำให้เลือกเป็นประเภท Personal Starter แล้วเริ่มขั้นตอนการกรอกข้อมูลโดยให้เราคลิกที่ Get Started

 
 

แล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังรูปข้างล่าง

 
 

4.ทำการกรอกข้อมูลในการสมัครให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน ( ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

 
First Name :

ให้เรากรอกชื่อของเรา

 
Last Name :
ให้กรอกนามสกุล
 
Phone          :

ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ โดยขึ้นต้นด้วย  662 แล้วตามด้วยหมายเลขโทร 7 หลักเช่น 6621900999

 
Address1 :

ให้กรอกที่อยู่ ของเราทีใช้สำหรับทำการส่งเอกสาร

 
Address  2 :

ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล แต่ถ้าในช่อง Address1: ทีอยู่ของเรากรอกไม่พอ ก็ให้มากรอกต่อได้ที่ช่อง Address2 ได้ครับ

 
City/Town  :

ให้กรอกชื่อจังหวัดตามที่อยู่ของเรา

 
Country : 

ในช่องนี้มีอยู่แล้วว่าเป็นประเทศไทย หากไม่มีให้ย้อนกลับไปดูขั้นต่อที่2 ใหม่

 
Region  :

ในช่องนี้ให้เรากรอกชื่อจังหวัดตามที่อยู่ของเรา

 
Postal Code
ในช่องนี้ให้กรอกรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดของเรา
 
 

  5. หลังจากที่การกรอกข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป

 

หลังจากนั้นหน้าจอก็จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังรูปข้างล่าง ชึ่งในหน้านี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลในส่วนของการ Login เข้าบัญชีของเรา  ซึ่งข้อมูลในหน้านี้จะมีความสำคัญมาก ฉะนั้นให้เราทำการจดบันทึกข้อมูลที่เรากรอกลงไปในหน้านี้ไว้ให้ถูกต้อง เพราะเราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีที่เราลืมระหัสผ่านหรือบัญชีมีปัญหา

 
 

6. ทำการกรอกข้อมูลในส่วน Login ให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน

 
 
Email Address :
ให้กรอกอีเมล์ของเราที่จะใช้ในการ รับ-ส่งเงิน โดยจะต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริงนะครับ เพราะว่าหลังจากที่เรากรอกข้อมูลสมัครเรียบร้อยแล้ว เข้าจะทำการตรวจสอบอีเมล์ที่เราให้ไว้นี้ หากอีเมล์ของเราใช้งานไม่ได้ ก็จะทำให้การสมัครของเราไม่สำเร็จครับ   แนะนำว่าให้เราทำการตรวจสอบอีเมล์ของเราก่อนว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่า และที่สำคัญควรจะต้องไม่ใช้งานรวมกับงานอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย  ผมแนะนำว่าให้เราทำการสมัครอีเมล์ใหม่ แล้วใช้สำหรับ Alertpay โดยเฉพาะจะดีกว่าครับ
 
Password  :

ให้เราใส่รหัสผ่านสำหรับเข้าบัญชีของเรา โดยให้กรอกอย่างน้อย 8 ตำแหน่งครับ โดยด้านล่างในช่องนี้จะมีแถบสีบอกสถานะความถูกต้องของรหัสผ่านของเราอยู่ ครับ ไม่ต้องสนใจดูอย่างเดียวครับ

 
Re-enter Password :
ในช่องนี้ให้กรอกรหัสผ่านตัวเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง ( แล้วอย่าลืมจดบันทึกไว้ให้ดีนะครับกันลืม เดี่ยวเข้าบัญชีของเราไม่ได้ และถ้าเราลืมเขาจะไม่ส่งรหัสผ่านให้ใหม่นะจะบอกให้ )
 
 
 

7.กรอกข้อมูลในส่วน Security Question

 
 

    ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องรหัสผ่านครับ เพราะเขาจะถามคำถามที่เราตั้งไว้ เพื่อให้เราสามารถเปิดเข้าไปในบัญชีของเรา แล้วทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ครับ

  Question 1:

ในช่องนี้ให้เราเลือกคำถามครับ โดยทำการคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมแล้วเลือกคำถามครับ

  Answer  1 :

ในช่องนี้ให้เราพิมพ์คำตอบที่ต้องการลงไปครับ( คำอะไรก็ได้ตามใจคุณ )

  Question 2:
ในช่องนี้ให้เราเลือกคำถามครับ โดยทำการคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมแล้วเลือกคำถามครับแต่ต้องไม่เหมือนกับคำถามแรกครับ
   Answer  2 :

ในช่องนี้ให้เราพิมพ์คำตอบที่ต้องการลงไปครับ( คำอะไรก็ได้ตามใจคุณ )

 

8. กรอกชุดสัญลักษณ์และตอบยอมรับเงื่อนไข

 
 

9.เมื่อทำการกรอกข้อมูลต่างๆและจดบันทึกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป หากเรากรอกข้อมูลถูกต้องก็จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดังรูปข้างล่าง

 
 

เป็นอันว่าขั้นตอนการสมัคร Alertpay ของเราในขั้นแรก ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลังจากนั้นรอเวลาประมาณ 10 นาที ให้เราไปทำการเปิดอีเมล์ของเรา ( เมล์ที่เราใช้ในการสมัคร ) แล้วจะมีเมล์จากทีมงาน Alertpay ส่งถึงเราเพื่อทำการตรวจสอบ และยืนยันสถานะของอีเมล์ของเราว่าใช้งานได้จริงหรือไม่

 

10.ทำการเปิดอีเมล์ที่ได้รับจาก Alertpay โดยมีหัวข้อว่า Alertpay  Validate Your Email  เมื่อเราเปิดเข้าไปในจดหมาย ก็จะพบข้อความและลิงค์เพื่อให้เราทำการยืนยันกับทาง Alertpay

 
 
 

11. ทำการคลิกที่ลิงค์ที่อยู่ในเมล์ที่เราได้รับจาก Alertpay แล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นหน้าของเว็บไซต์ Alertpay  ดังรูปข้างล่าง

 
 

12. ให้เราใส่รหัสผ่านของเราลงไปในช่อง Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่บัญชีของเรา

 
 

เป็นอันว่าขั้นตอนการสมัครและการตรวจสอบบัญชีของเราก็เรียบร้อย และหลังจากนี้บัญชีของเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ  ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับการสมัคร Alertpay หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามที่เว็บบอร์ดของเราครับ

 
 
คลิกเพื่อทำการกรอกข้อมูล