รู้จักกับ Search Site

 
     
 

  เราสามารถแบ่ง Search Site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลได้เป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการทำงาน ได้แก่ ประเภทที่เป็น Search Engine จริงๆ ที่เป็น Search Directories และ Meta Search Engine

 
 
 
 

  Search Engine เช่น Google ( www.google.com )

 
  เป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลที่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ ( เรียกว่า Spider หรือ Robot ) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อใช้บริการของเว็บไซต์ประเภทนี้จะมีความละเอียดมาก เหมาะสำหรับการหาข้อมูลที่มีความเจาะจง  
     
 
Search Directories เช่น Yahoo! ( www.yahoo.com )
 
 
เป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลที่ใช้คนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต โดยแต่ละเว็บไซต์จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เหมาะสมโดยใช้คนทำ ( ไม่ได้ใช้ Robot หรือ Spider เหมือนกับ Search Engine ) ซึ่งหมายความว่าปริมาณข้อมูลใน Search Directories อาจไม่ครอบคลุมทุกเว็บไซต์ที่มีในอินเตอร์เน็ต แต่ผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อเราใช้บริการของเว็บไซต์ประเภทนี้จะมีความสอดคล้องกว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก Search Engine โดยเฉพาะในกรณีที่เราต้องการหาข้อมูลที่เป็นหมวดใหญ่ๆ
 
     
 
Meta Search Engine เช่น Metacrawler ( www.metacrawler.com )
 
 
เป็น Search Site ที่ไม่มีฐานข้อมูลของตนเอง แต่ดึงฐานข้อมูลจาก Search Site อื่นหลายแห่งมาใช้