Google AdWords คืออะไร

 
AdWords คือ โฆษณาแบบตัวอักษรที่ปรากฏบริเวณด้านขวามือของการค้นหาใน Google ( www.adwords.google.com ) ซึ่งทาง Google นั้นมีระบบโฆษณาที่เกิดจากการให้บริษัทหรือร้านค้าต่างๆ มาลงโฆษณาไว้กับ Google อยู่บริเวณด้านขวามือ ซึ่งเราจะเรียกการโฆษณาแบบนี้ว่า AdWords ( เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกการโฆษณาใน Google เท่านั้น หากเป็นเสีร์ชเอนจิ้น ( Search Engine ) อื่นๆ จะเรียกต่างกันออกไป แต่โดยรวมๆ จะเรียกวิธีการนี้ว่า Pay Per Click Management เพราะเป็นการจ่ายเงินตามที่คลิก ) ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ AdWords สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ AdWords
 

  

 
AdSense เกี่ยวอะไรกับ AdWords?
 

    เมื่อมีคนมาลงโฆษณากับทาง Google ด้วย Keyword ต่างๆ เช่น “Hotel” แล้ว Google จะนำโฆษณานี้มาปรากฏลงในหน้าโฆษณาของผู้ที่นำระบบโฆษณา AdSense ไปไว้ในเว็บไซต์นั้นๆ โดยภายในเว็บไซต์นั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “Hotel” เป็นต้น และเมื่อเรานำ Code ที่ได้รับจากการสมัคร AdSense ไปไว้ที่เว็บไซต์เราแล้ว ระบบของ Google จะพิจารณาเว็บไซต์ที่นำ Code AdSense ไปติดว่ามีเนื้อหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด แล้วจะแปลง Code ที่นำไปติดนั้น เป็นการโฆษณาตามเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆ และเมื่อมีคนคลิกโฆษณาที่หน้าเว็บไซต์ที่นำ AdSense ไปติดนั้น Google ก็จะได้รับเงินจากผู้ลงโฆษณา AdWords และแบ่งเงินส่วนที่ได้รับนั้นให้กับผู้ที่นำ AdSense ไปติด และด้านล่างคือภาพที่แสดงการทำงานของ AdWords และ AdSense ที่ทำงานร่วมกัน