ไฟไหม้บ้าน – ดับไฟก่อน

 
     
 

           เมื่อเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจ จะโกรธ อยากโกรธ หยุดทำ หยุดพูด หยุดคิด หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ จนกว่าใจจะสงบสบาย เมื่อเราไม่พอใจ ไม่ต้องคิด อย่าคิดไปตามอารมณ์ คิดว่า ทำไมเขาทำอย่างนี้ เขาไม่น่าทำเช่นนี้
         พิจารณาดู ... สมมติเมื่อเรากำลังกลับเข้าบ้านมองเห็นควัน มีไฟลุกขึ้น ไฟกำลังไหม้บ้านของเรา ถึงแม้เรามองเห็นว่า มีใครวิ่งหนีไปก็ตาม เราไม่ต้องคิดสงสัยว่า เขาเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าสิ่งที่ต้องทำก่อนทุกอย่างคือ วิ่งเข้าไปหาทางดับไฟให้เร็วที่สุด หาน้ำ หาเครื่องดับไฟ ผ้าห่ม ฯลฯ ทำดีที่สุดเพื่อที่จะดับไฟให้สำเร็จ เมื่อดับไฟแล้ว จึงค่อยคิดหาสาเหตุว่า ทำไมจึงเกิดไฟไหม้ เช่น เป็นอุบัติเหตุ หรือมีใครรอบวางเพลิง มีใครประสงค์ร้ายคิดทำลายทรัพย์สมบัติของเราหรือไม่
         เมื่อเกิดอารมณ์ไม่พอใจ ไม่ต้องคิดหาเหตุว่าใครผิด ใครถูกระงับความร้อนใจของตัวเองให้ได้เสียก่อนหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ เมื่อใจสงบแล้ว จึงค่อยคิดด้วยสติปัญญา ด้วยเหตุผล

 
 
 
     
 

Site Meter ©2007 www.9bkk.com All rights reserved Online Users