แหล่งรวมความรู้ออนไลน์
หน้าแรก เว็บบอร์ด

 
 
 
 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย
( The Asian Development Bank : ADB )

 

         ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศในแถบภูมิภาคเอเซียดำเนินการเมื่อปี ค.ศ. 1966 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา มีสมาชิก 56 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และ ประเทศนอกภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

   
  วัตถุประสงค์
 
1.
เพื่อการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ และ ความร่วมมือในภูมิภาคเอเซีย และ ตะวันออกไกล
2. ช่วยเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเซีย
   
  บทบาทการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย
 
1.
มีบทบาทในการช่วยเหลือ และ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศสมาชิก โดยให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการทั้งในลักษณะการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ การให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่สมาชิก
2.

บทบาทด้านความร่วมมือของประเทศสมาชิก โดยสมาชิกร่วมลงทุนด้วยเงินทุนจดทะเบียนการค้า เงินทุนบริจาคจากประเทศสมาชิก และ เงินกู้ยืมโดยการออกพันธบัตรเพื่อจำหน่ายในตลาดทุนระหว่างประเทศ นับเป็นความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศในเอเซียเมื่อเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ

   
   
 
 
 

Site Meter ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Online Users