แหล่งรวมความรู้ออนไลน์
หน้าแรก เว็บบอร์ด

 
 

โฆษณา,โฆษณาออนไลน์,การโฆษณา,สื่อโฆษณา,การตลาด,บริษัทโฆษณา,ประชาสัมพันธ์,ลงโฆษณา,ประกาศ,ออนไลน์,online,online advertising,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,สื่อ
 
 
 

ความตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ( North American Free Trade Agreement : NAFTA )

 
 

        เป็นเขตการค้าเสรีที่ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ แม็กซิโก ก่อตั้งขึ้นในเดือน มกราคม ค.ศ. 1992 ต่อมาชิลีได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อต้นปี ค.ศ. 1996 พร้อมกับขยายความร่วมมือไปครอบคลุมด้านอื่นๆ เช่น พลังงาน บริการทางการเงิน การขนส่ง การลงทุน โทรคมนาคม กรรมสิทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม และ ปัญหาพลังงาน

 

 
   วัตถุประสงค์ของเขตการค้าเสรีอเมริการเหนือ  
 
1.
ร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยการกำจัดภาษีศุลกากรที่เป็นอุปสรรคทางการค้าในเวลา 5 ปี โดยให้มีการยกเว้นภาษีศุลกากรในสินค้าบางประเภท และ ค่อยๆ ลดภาษีจนไม่เก็บอีกต่อไปภายในเวลาที่กำหนด
2. ส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และ ขยายโอกาสในการลงทุน จัดตั้งกลไกการยุติข้อพิพาททางการค้าที่ยุติธรรม
3. คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
 

        ประเทศที่ได้รับประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือมากที่สุด คือ แม็กซิโก เพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา แต่สหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลประโยชน์สามารถแก้ปัญหาแรงงานอพยพจากแม็กซิโกและมีตลาดสินค้าที่แน่นอน ส่วนแคนาดาสามารถหาแหล่งแรงงานและวัตถุดิบราคาถูกซึ่งใช้เป็นปัจจัยการผลิตสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ                       

 
     
 

         ประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบทุกดุลการค้าต่อเขตการค้าเสรีอเมริการเหนือ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญอันดับ 2 ของไทยรองจากญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1996 ไทยส่งออกประมาณร้อยละ 19.2 ของมูลค่าส่งออกรวม โดยมีสินค้าสำคัญ คือ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ และ ส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า อาหารกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง อัญมณี และ เครื่องประดับ รองเท้า และ ชิ้นส่วน ตลอดจนเครื่องรับวิทยุ และ ส่วนประกอบ

 
     
     
 
 
 
 

Site Meter ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Online Users