น้ำเต้า

         น้ำเต้าเป็นผักของชาวจีน มีสรรพคุณรักษาแผล และบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้ดี คุณสมบัติของน้ำเต้าถือเป็นพืชที่อุ่นตามตำรายาจีน

         เรามักจะกินผลสดของน้ำเต้า โดยนำมาทำอาหารต่างๆ ทั้งผัดหรือต้ม ก็เป็นการรักษาโรคถุงลมโป่งพอง และโรคปอดเป็นหนองได้ ส่วนน้ำคั้นจากน้ำเต้าสดนั้น อาจใช้ทารักษาแผลที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกได้ และยังใช้ดื่มเพื่อเลิกติดฝิ่นอีกด้วย

         ส่วนใบของน้ำเต้าก็มีประโยชน์เช่นกัน ซึ่งเรามักจะนำมาต้มกับเกลือ ดื่มแทนน้ำชารักษาโรคบิดและท้องร่วงเรื้อรังได้

 

         เมล็ดน้ำเต้ายังเป็นยาถ่ายพยาธิชั้นดี ที่ไม่ต้องหายาขนานไหนมาใช้แทน ได้ผลแน่นอน