คำศัพท์ที่ควรทราบกับการหารายได้ผ่านเน็ต

 
 

A
Advertiser                    
ผู้ที่จ่ายเงินให้ทาง Google AdSense นำโฆษณาไปเผยแพร่ ( โฆษณาที่คุณได้ ) ซึ่งเป็นการใช้บริการอีกอันหนึ่งของ Google ที่เรียกว่า

AdWords เหมือน Sponsor

Account activation     
การเข้าระบบเป็นครั้งแรก หลังจากที่ AdSense ตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว

Account creation     
การเปิดบัญชีสมาชิก

Account email          
ที่อยู่ อีเมล เช่น myname@hotmail.com

Account type            
ประเภทของธุรกิจของผู้สมัคร ว่าเป็นส่วนบุคคล หรือ เป็นบริษัท

Actual cost – per – thousand – impressions
จำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาต้องจ่ายจริงในการแสดงโฆษณาให้คนเห็น

Ad code
ตัวหนังสือที่เป็นภาษา HTML ที่ใช้ในการนำไปวางไว้ที่เว็บเพจในหน้า HTML view เพื่อแสดงโฆษณาทำเงินจาก Google AdSense

Ad for Content
 เป็นโฆษณาชนิดหนึ่งในบริการของ AdSense ที่แสดงโฆษณาเป็นลิงก์ทำเงินให้คลิก

Ad format
ขนาดต่างๆ ของโฆษณา

Ad for Search
เป็นโฆษณาที่ใช้กล่องค้นหา ( search box ) ในการทำเงิน

Ad unit
โฆษณาในรูปแบบกล่องหรือ banner ที่เป็นได้ทั้ง ตัวหนังสือ ( text ) และรูปภาพ ( image )

Ad unit impression
การแสดงโฆษณาประเภท ad unit ( banner ) หรือการโหลดหน้าเว็บเพจที่มีโฆษณาวางอยู่ เช่น สมมุติว่า ถ้าคุณวาง ad unit ไว้ 3 ที่ในเว็บเพจ เมื่อมีคนโหลดเพจเข้ามา 2 ครั้ง ก็เท่ากับ คุณได้ทำ ad unit impression ได้ทั้งหมด 6 ครั้ง แต่ไม่ได้มีผลกับรายได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็น page impression ซึ่งก็จะเท่ากับว่าได้ 2 ครั้ง ซึ่งคุณจะได้เงินทุกๆ 1000 ครั้ง ของ Page impression ไม่ใช่ ad unit impression

Address , Valid Mailing
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริง ทางไปรษณีย์

Adjustments
การปรับแต่ง

Advertise on this site link
ลิงก์เชิญชวนให้โฆษณาที่เว็บเพจ

Affiliate
การรับฝากลิงก์โฆษณาเพื่อกินค่าเปอร์เซ็นต์เมื่อมีคนซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่วางลิงก์เอาไว้ ผู้ที่ใช้ Affiliate ก็เป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางนั่นเอง
Alternate ads
โฆษณาสำรอง จะเห็นได้ในเวลาที่ AdSense หาโฆษณาให้ไม่ได้

B
Blogger
ชื่อของเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog ฟรี www.blogger.com

Business account
บัญชีประเภทบริษัทจดทะเบียน

C
Channel
ตำแหน่งของโฆษณาที่เราสามารถแบ่งได้เป็น channel เพื่อทำการสำรวจที่มาของรายได้

Click
การคลิกที่ลิงก์โฆษณา

Clickthrough rate ( CTR )
จำนวนการคลิกที่ลิงก์ของโฆษณามีค่าเป็นเปอร์เซ็น นับได้จากจำนวนคลิกของโฆษณาหารกับจำนวนของ ad unit impression

Color palette
โปรแกรมที่ให้คุณสามารถเลือกสีของโฆษณาเป็นเซ็ตได้ หรือ สามารถสร้างเซ็ตสีของตัวเอง และ บันทึกเก็บไว้

Competing Ads
โฆษณาที่เป็นคู่แข่งกับผู้ใช้ หรือ โฆษณาในเรื่องเดียวกันกับเว็บผู้ใช้งานโฆษณา

Competitive Ad Filteer list
รายชื่อของเว็บที่ไม่ต้องการให้มาโผล่ที่โฆษณาบนเว็บของผู้ใช้งานโฆษณา

Content
เนื้อหา หรือ บทความบนเว็บเพจ

Contextual Advertising
การจัดประเภทของโฆษณาที่เกิดจากการวิเคราะห์เนื้อหาของเว็บไซต์อย่าง AdSense

Conversion
รายได้จากการบวกลบคูณหารหลังจากที่มีคนใช้บริการ Referral ของคุณ เช่น สมัคร AdSense , โหลด FireFox และ Picasa

Cost – per – click ( CPC )
ราคาของโฆษณาต่อการคลิก 1 ครั้ง

Cost – per – thousand – impressions ( CPM )
ราคาของโฆษณาต่อการแสดงเพจ 1000 ครั้ง

Crawler
ระบบที่ Search Engines ทั้งหลายใช้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณว่าควรจะให้อยู่ใน ranking อย่างไร และ ระบบ AdSense ก็ใช้ Crawler ในการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อการแจกจ่ายโฆษณา ให้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บเพจนั้นๆ

Custom channel
เครื่องมือสำหรับแบ่งแยกการแสดงรายงานของรายได้

Custom report
การสั่งทำรายงานผลการทำรายได้แบบแยกเว็บเพจ และ ตำแหน่งของโฆษณา

D
Dashboard
หน้าระบบการจัดการ blog ( control panel ) ของสมาชิก Blogger และ Wordpress

Destination UDR
ที่อยู่ของเว็บไซต์ปลายทาง

Display UDR
ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็น

E
Effective CPM ( eCPM )
ราคาการแสดงโฆษณา จะกี่อันก็ตามที่วางไว้ที่เว็บเพจหนึ่งๆ ต่อจำนวน 1000 ครั้ง

Electronic Funds Transfer
การส่งเงินด้วยการโอนของระบบ Google AdSense ยังไม่สามารถใช้ส่งมาประเทศไทย

F
Firefox
ซอฟต์แวร์ใช้เล่นเน็ตที่ดีที่สุดในตอนนี้ และเป็นสิ่งที่ทำรายได้ให้สมาชิกได้อีกทาง เมื่อมีคนโหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้จากลิงก์ของ AdSense ที่เว็บเพจของคุณ คุณจะได้ 1 เหรียญ

G
Geo – Targeting
ระบบการจ่ายโฆษณาดดยแบ่งแยกประเทศและภาษา เช่น ในเว็บเพจเดียวกัน ผู้ชมสองคนที่อยู่คนละประเทศอาจเห็นโฆษณาที่ต่างกัน

Google Account
บัญชีสมาชิก Google

Google AdSense
ผู้ที่เป็นตัวกลางการเผยแพร่โฆษณาทางเน็ตให้กับบุคคลทั่วไปที่มีเว็บไซต์ ได้มีโอกาสทำรายได้จากการนำโฆษณาไปวางไว้ที่เว็บเพจของตัวเอง โฆษณาที่ได้มาจากการสมัครสมาชิกนั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าหรือสปอนเซอร์ ให้เป็นไปตามเว็บเพจที่ใช้ ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์เนื้อหา หรือ บทความที่อยู่บนเว็บเพจนั้นๆ

Google AdSense for search
การโฆษณาของ Google AdSense โดยใช้ search box ( กล่องค้นหา )

Google AdWords
การให้บริการการลงโฆษณาจาก Google ผู้ใช้งานจะเรียกว่าเป็น Advertiser ซึ่งตรงกันข้ามกับ Publisher

H
HTML
ภาษา หรือ code ที่ใช้เขียนเพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายที่สุด

I
IFRAME
เป็น code คำสั่ง HTML ทำให้สามารถมีเว็บเพจหลายๆ เพจอยู่ในหน้าเดียวกัน

Image Ad
โฆษณาทำรายได้ในรูปแบบ ad for content ที่เป็น รูปภาพ หรือ banner

Individual account
บัญชีประเภทบุคคลทั่วไป

Invalid click or impression
การคลิกโฆษณาหรือการโหลดแสดงหน้าเว็บเพจที่เกิดจากการโกง

IP Address
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกๆ เครื่องในโลกจะต้องมีเลขชุดนี้แสดง เหมือนเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคอมพิวเตอร์ เช่น 123.25.250.240

J
JavaScript
ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจในรูปแบบที่เป็นคำสั่ง Script

K
Keyword
คำศัพท์ที่ผู้ใช้เน็ต และ Search Engine ใช้ค้นหาข้อมูล หรือ หาเว็บไซต์ที่ต้องการ หรือ web publisher สามารถนำมันมาเป็นคำที่ใช้ในการเขียนบทความ , โพสต์ , ทำเนื้อหา ( content ) หรือ ที่เรียกว่า ทำการ SEO ให้เว็บตัวเอง เพื่อเป็นการทำให้ Search Engine รู้จักเว็บของ Publisher ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

L
Link unit
ชนิดของการทำรายได้ ในรูปแบบแสดงลิงก์ให้เห็นเป็นเมนู

M
Maximum cost – per – thousand – impressions
ราคาสูงสุดที่สปอนเซอร์ หรือ ผู้ลงโฆษณา ( Advertiser ) จะให้แก่ผู้เผยแพร่โฆษณา ( Publisher ) ต่อการแสดงหร้าเว็บเพจ 1000 ครั้ง

N
Niche
หัวข้อของเนื้อหาที่คุณใช้ในเว็บไซต์ เป็นหัวข้อที่มีความนิยมน้อย และ ไม่มีคู่แข่งมากเกินไป เช่น การเล่นกีตาร์ , การเลี้ยงสุนัขไทย , การซ่อมท่อน้ำด้วยตัวเอง

P
Page impression
การแสดง หรือ การโหลดเว็บเพจจากผู้ชม คุณจะได้เงินทุกๆ 1000 ครั้ง ที่เว็บเพจที่วางโฆษณาเอาไว้ได้ถูกโหลด ถ้าคุณวางโฆษณาไว้ 2 ที่ คุณก็จะได้ page impression เป็น 2 เท่า

PageRanking
เทคโนโลยีการจัดอันดับเว็บไซต์ลงไปที่ฐานข้อมูลของ Google Search Engine

Payment History
รายงานการรับเงินในอดีตที่ผ่านมา

Pay – Per – Click
เป็นธุรกิจโฆษณาที่ใครก็สามารถโปรโมตเว็บไซต์ หรือ สินค้าได้โดยการฝากลิงก์ และ จ่ายเงินให้ผู้ที่คลิกเข้ามาที่โฆษณากับผู้เป็นตัวกลางเผยแพร่โฆษณาให้ เช่น บริการอย่าง AdWords และ อื่นๆ อีกมากมาย

Personal Identification Number ( PIN )
ตัวเลขประจำตัว ซึ่งคุณจะได้จาก Google AdSense ทางไปรษณีย์ ทันทีที่ทำยอดเงินได้ 50 เหรียญขึ้นไป เพื่อเป็นการยืนยันการรับเงิน

Picasa
แชร์แวร์ของ Google ใช้สำหรับการจัดการรูปภาพ และ สามารถทำรายได้ให้เราได้อีกทางเมื่อมีคนโหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ จากการโฆษณาของคุณ

PPC
ดู Pay – Per – Click

Preview Tool
เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มฟังก์ชั่นให้ Internet Explorer ของ Windows เท่านั้น สามารถให้สมาชิกใช้ตรวจเช็คลิงก์จากโฆษณาของตัวเอง ด้วยการคลิกเมาส์ขวาไปที่ ลิงก์บนโฆษณา เพื่อให้คุณเช็คลิงก์ได้โดยไม่ต้องคลิกโฆษณาด้วยตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการโกง

Products
ผลิตภัณฑ์ของ AdSense 3 อย่าง ประกอบด้วย
1.  Ad for Contetnt
2.  Ad for Search
3.  Referrals

Public Service Ad ( PSA )
เป็นโฆษณาชั่วคราวที่ทาง Google AdSense จัดให้ เมื่อทางเค้ายังไม่สามารถจัดโฆษณาได้ส่วนใหญ่จะได้ตอนใช้โฆษณา กับเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งต้องให้เวลา Google วิเคราะห์เว็บเพจก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะจัดโฆษณาให้ได้อย่างสมบูรณ์

Publishing ( Web Site )
การเผยแพร่เว็บไซต์ออกสู่สายตาคนทั่วโลก

Publisher
เจ้าของเว็บไซต์ , ผู้ที่ใช้บริการของ AdSense หรือ ผู้ที่เผยแพร่โฆษณาด้วยเว็บไซต์

R
Ranking
อันดับความนิยมของเว็บไซต์จากฐานข้อมูลของ Search Engine

Referrals
Products ของ AdSense ที่เปก็นการหาคนสมัครต่อ หรือ โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์สมาชิก AdSense

Revenue
รายได้รวมจากการใช้ AdSense ในทุกๆ รายการ

Revenue share
ส่วนแบ่งรายได้ระหว่างสมาชิก ( Publisher ) กับ Google AdSense

Robot
ระบบการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google

S
Search box
กล่องค้นหาข้อมูล

Search Engine
เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ทั่วโลก เช่น Yahoo , Google และ Ask.com

Section targeting
การเบี่ยงเบนความสนใจของ Google Robot ให้สนใจเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเป็นที่ๆ ไป เพื่อให้ได้โฆษณาที่เราต้องการ และตรงตามเนื้อหาที่เราเตรียมไว้

SEO ( search engine optimization )
การทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักต่อ Search Engine ต่างๆ และทำให้ได้อยู่ใน ranking ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

Sing – ups
การสมัครสมาชิก

Site targeting
เว็บไซต์ที่เป็นเป้าหมายของลิงก์

Sponsored links
ลิงก์ที่มีคนจ่ายเงินเพื่อต้องการให้ผู้คนทั่วไปเห็นและคลิกโฆษณาจากผู้ใช้บริการ AdWords มีความหมายเดียวกันกับ Advertiser links

T
Tax information
ข้อมูลผู้เสียภาษี

Tracking
การติดตามดูความเป็นไปของการทำงานโฆษณา

Traffic
อัตราผู้ชมในเว็บไซต์ เช่น ซึ่งการจะสร้าง Traffic ให้เว็บไซต์คุณมี 2 วิธี คือ
1.  จ่ายเงิน PPC อย่าง AdWords
2.  ทำ SEO

U
URL
ที่อยู่ของเว็บไซต์ เช่น URL ของเว็บคุณชื่อว่า www.myweb.com

URL channels
ระบบการสำรวจเว็บไซต์ที่ทำเงินที่สุดของสมาชิก AdSense

V
Visitor
ผู้เข้าชมเว็บไซต์

W
Web – Log
blog การเขียนความเห็นหรือเขียนบันทึกบนอินเทอร์เน็ต

Web page
เว็บเพจ หมายถึง การเจาะจงเว็บไซต์เป้นหน้าที่ เช่น หน้าที่ให้ลิงก์ mysite.com/links.html

Web site
เว็บไซต์ที่รวมทั้งหมด หาได้ด้วยการใช้ URL domain name เช่น mysite.com

WordPress
ชื่อของเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog ฟรี wordpress.com

WYSIWYG
“ What you see is what you get “ การสร้างเว็บไซต์ง่ายได้จากเว็บเบราเซอร์ของเราเองในเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างเว็บฟรี เช่น geocity.com และ google.com