รู้จักกับการทำงานของ Page Rank
 
 

Page Rank คือกลไกที่ Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ค้นหาได้จากคีย์เวิร์ดอาจมีจำนวนนับแสนนับล้านคำตอบ แต่จะจัดเรียงเอาเว็บไซต์ไปเป็นอันดับแรก อันดับที่สอง และอันดับต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไร ตรงนี้ขึ้นอยู่กับค่า Page Rank ซึ่งจะคิดจากจำนวนเว็บไซต์ที่มีลิงก์มายังหน้านั้นๆ โดยคิดเฉพาะเว็บที่มีเนื้อหาในกลุ่มเดียวกัน ยิ่งเว็บเพจหน้าใดมีเว็บไซต์หน้าอื่นลิงก์เข้าไปเป็นจำนวนมากก็จะยิ่งมี Page Rank สูง เสมือนกับว่าเว็บเพจนั้นมีความสำคัญมากและจะได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆ ในขณะที่เว็บเพจที่ไม่มีลิงก์ไปหาเลยก็จะมีค่า Page Rank ต่ำ นอกจากนี้หากเว็บต้นทางที่ลิงก์เข้ามา มี Page Rank สูง เว็บปลายทางก็จะได้รับคะแนน Page Rank มากขึ้นด้วย

 
 

 

 
 
 
     
     
  จากรูปภาพ จะเห็นว่า เพจ ID = 7 มีลิงก์จากเพจ ID = 1 ทำให้เพจ ID = 7 มีค่า Page Rank เป็น 0.061 ตามค่า Page Rank ที่ได้จากการลิงก์ขาเข้า และเมื่อเพจ ID = 7 ลิงก์ไปที่เพจ ID = 5 ก็จะไปเพิ่มค่า Page Rank 0.061 ให้กับเพจ ID = 5
ส่วนที่ เพจ ID = 1 มีลิงก์จากหน้าจออื่นเข้าไปหาถึง 4 ลิงก์ ซึ่งแต่ละลิงก์มีค่า 0.023 , 0.045 , 0.071 และ 0.166 ทำให้มีค่า Page Rank รวมสูงถึง .304 และเมื่อเพจ ID = 1 ลิงก์ไปที่หน้าใด หน้านั้นก็จะได้รับค่า Page Rank จำนวนมากไปด้วย แต่หากมีจำนวนลิงก์ออกจากเพจ ID = 1 มากถึง 5 ลิงก์ ค่า Page Rank ของลิงก์ที่จะไปเพิ่มให้กับหน้าปลายทางก็จะถูกหารตามจำนวนของลิงก์ที่มีอยู่
ด้วยระบบเช่นนี้ ทำให้เว็บที่มีลิงก์เข้าหาจำนวนมากๆ หรือมีลิงก์จากเว็บที่มี Page Rank สูงจึงมี Page Rank ที่ดีและได้รับการจัดอันดับในลำดับต้นๆ