40 คำคมเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
 


ยิ้ม  The talent of success is nothing more than doing well whatever you do without a thought of fame.
ภูมิปัญญาแห่งความสำเร็จไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำความดีโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียง

ยิ้ม Self-help is the best way to success.
การช่วยเหลือตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะประสบความสำเร็จ

ยิ้ม Confidence is the companion of success.
ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กับความสำเร็จ

ยิ้มSuccess is result, not a goal.
ความสำเร็จเป็นเพียงผลลัพธ์ มิใช่จุดหมาย

ยิ้มThe secret of success is constancy of purpose.
เคล็ดลับของความสำเร็จคือการมีความมุ่งมั่นสม่ำเสมอ

ยิ้มSuccess is counted sweetest by those who never succeed.
ความสำเร็จสำหรับคนที่ไม่เคยประสบมาก่อน นับว่าหวานชื่นที่ดีสุด

ยิ้ม Succes grows out of struggles to overcome difficulties.
ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นจากการดิ้นรนต่อสู้เพื่อ เอาชนะความทุกข์ยาก

ยิ้มWe always succed when we only wish to do well.
เรามักจะทำสำเร็จได้ถ้าตั้งใจทำให้ดี

ยิ้มIf one desires to succeed in everything he must pay the price-work.
ถ้ามนุษย์ปรารถนาให้การงานทุกอย่างสำเร็จก็ต้องทำงานให้คุ้มค่า

ยิ้ม  Formula for success-stand up to be seen : speak up to be heard; shut up to be appreciated.
สูตรแห่งความสำเร็จคือเมื่อยืนต้องให้คนเห็น เมื่อพูดต้องให้คนได้ยิน และเมื่อปิดปากก็ต้องให้คนอื่น
เขาชมเชย

ยิ้ม If a first you don’t succeed you will get a lot of unrolicited advice.
แม้ครั้งแรกคุณทำไม่สำเร็จ แต่คุณก็จะได้คำแนะนำที่คุณไม่ต้องเรียกร้องเลย


ยิ้ม A successful man is one who meets frustrations with a sense of humour.
ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือคนที่กล้าเผชิญกับความผิดหวังอย่างมีอารมณ์ขัน

ยิ้มI succeed because I willed it ; I never hesitated.
ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จก็เพราะข้าพเจ้ามีความตั้งใจและไม่ลังเล

ยิ้มThere is no greater guide to success than the lessons taught by our own-mistakes.
ไม่มีเครื่องชี้ทางไปสู่ความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่เท่ากับบทเรียนอันเกิดจากความผิดพลาดของเราเอง

ยิ้มIn man there is nothing great but mind.
ในตัวเองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าจิตใจ

ยิ้มGreat things have small beginning.
สิ่งใหญ่ๆ ย่อมเริ่มจากสิ่งเล็กๆ

ยิ้มIdleness is the greatest prodigality in the world.
ความเกียจคร้าน เป็นความสุรุ่ยสุร่ายที่สุดในโลก

ยิ้ม The way to avoid great faults is to beware of small ones.
วิธีหลีกเลี่ยงความผิดอันยิ่งใหญ่ ก็คือต้องระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

ยิ้ม Great men are they who see that spiritual force is stronger than any material force.
ผู้ยิ่งใหญ่ คือคนที่เห็นว่ากำลังทางจิตใจแข็งแกร่งกว่าพลังงานทางวัตถุ

ยิ้ม Selfishness is the great curse of human race.
ความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่น่าสาปแช่งที่สุดของมนุษย์

ยิ้ม You are your greatest enemy if you are a coward, but if you are brave, you are your greatest friend.
คุณจะกลายเป็นศัตรูของตัวเองเมื่อคุณขี้ขลาด เมื่อท่านกล้าก็จะกลายเป็นมิตรแท้ของตัวเอง

ยิ้ม Act before you speak and afterwards speak according to your actions.
จงทำก่อนพูด แล้งจึงพูดตามที่ทำ

ยิ้ม The great talkers are not the great doers.
นักพูดที่ยิ่งใหญ่มักเป็นนักทำที่ยอดแย่

ยิ้ม Procrastination is the thief of time.
การผัดวันประกันพรุ่งคือโจรปล้นเวลา

ยิ้ม Spare when you are young, and spend when you are old.
สะสมยามหนุ่มไว้ใช้ยามแก่

ยิ้ม To a laziman, tomorrow is always the best day for the year.
คนเกียจคร้านมักคิดว่า พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเขาเสมอ

ยิ้ม Thought is the seed of action.
ความคิดคือจุดเริ่มของการกระทำ

ยิ้ม Our imagination is the only limit to what we can hope to have in the future.             
จิตนาการของเราคือขอบจำกัดความหวังในอนาคตของเรา

ยิ้ม He who has hope has everything.
คนมีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง

ยิ้ม Hope for the best and prepare for the worst.
จงหวังแต่ในสิ่งที่ดีที่สุด แล้วเตรียมรับมือสิ่งที่เลวไว้ด้วย

ยิ้ม He who knows other is leaded : he who knows himself is wise : he who conquers himself is strong : he who is contented is rich.
คนรู้จักผู้อื่นคือผู้รู้ คนรู้จักตัวเองคือคนฉลาด คนชนะตัวเองคือคนแข็งแรง และคนที่มีขีดจำกัดคือคนที่มั่งคั่ง

ยิ้ม The only way to have friend is to be one.
วิธีผูกมิตรคือทำตัวให้เป็นมิตร

ยิ้ม The sovereignty of man lies hidden is knowledge.
ความยิ่งใหญ่ของคนมักซ่อนอยู่ในความรู้

ยิ้ม Living without an aim is like a sailing without a campass.
การมีชีวิตอย่างไร้จุดหมาย ก็เหมือนกับการแล่นเรือที่ขาดเข็มทิศ

ยิ้ม A great man is the man who does a thing for the first time.
ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ลงมือทำสิ่งใดๆ เป็นคนแรก

ยิ้ม Faith without good work is good.
ความศรัทธาที่ปราศจากการทำงานที่ดีย่อมสูญสิ้น