สายอากาศ คอลลิเนียร์ไดโพล 2 สแต็ก ( Collinear Dipole 2 stack )
 
สายอากาศ คอลลิเนียร์ไดโพล เป็นสายอากาศที่เป็นพื้นฐานที่ทำใช้ง่าย ปรับแต่งง่าย เมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ ผมเองก็เลือกทำสายอากาศชนิดนี้เป็นแบบแรกในตอนเริ่ม ...ก่อนอื่นต้องทำความรู้จัก กับ ค่าที่เกียวข้องในการคำนวน

            - แลมด้า  = ก็คือความยาวของคลื่น ของความถี่ที่เราใช้งาน
            - 29980 = ค่าความเร็วแสงที่เดินทางในอากาศ (คลื่นเดินทางในอากาสความเร็ว =แสง) เพราะฉนั้นคือความเร็วคลื่นนั้นเอง
            - F(Mhz) = คือความถี่ที่เราต้องการใช้งาน
            - VR      = ความสัมพัทธ์ของท่ออะลูมิเนียมที่ใช้ทำสายอากาศ ถ้าเราใช้ท่อใหญ่ ค่าของ VR(เซนติเมตร) จะมีค่าน้อยลง
            ท่อขนาด 1/2นิ้ว = 0.911 ,5/8นิ้ว = 0.903, 6/8นิ้ว = 0.896 , 1นิ้ว = 0.882 โดยประมาณ
การคำนวนหาความยาวคลื่น

       แลมด้า = ( 29980/F(Mhz) )* VR(เซนติเมตร)

ยกตัวอย่าง การหา 1/2 ความยาวคลื่น ของความถี่ 245 Mhz โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 1/2 นิ้วทำสายอากาศ
   1/2 แลมด้า = (29980/245Mhz)*0.911
                   = 122.367 * 0.911
                   = 111.476 / 2
                   = 55.738   เซนติเมตร(ประมาณ 56 ซ.ม.)

 
รูปแบบโครงสร้างของสายอากาศไดโพล(คอลลิเนียร์)
 
 
 
การวางสายอากาศห่างจากเสากลาง
      วิธีการวัดระยะห่างก็คือวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางสายอากาศถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของเสากลาง(Boom)ระยะการวางสายอากาศมีผลมากกับการแผ่กระจายคลื่น(Radiation resistance) หรือเรียกอีกอย่างว่า อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ
แบบของสายอากาศคอลลิเนียร์ 2 สแต็ก
 
 
อิมพีแดนซ์ของสายอากาศเมื่อเราวางสาอากาศ ใกล้เสากลางความต้านทานสายอากาศจะลดลง ในทางกลับกันเมื่อเราขยับออกห่างความต้านทานสายอากาศจะเพิ่มขึ้น ระยะที่แนะนำคือ 0.1- 2.5 แลมด้า สำหรับท่านที่เริ่มเป็นคร้งแรกแนะนำให้ทำแขนจับสายอากาสที่สามารถปรับระยะห่างได้จะเป็นการดีที่สุดไม่ต้องตัดอะลูมิเนียมทิ้ง ต้องมี SWRเป็นเครื่องมือวัดด้วย ค่าที่ได้ ไม่ควรเกิน 1 ต่อ 1.5 ค่ายิ่งต่ำยิ่งดีครับ และ ค่าระยะห่างของ ไดโพล 1 สะแดกกับไดโพล 2,3,4 จะไม่เท่ากัน ระยะการแมตซิ่งจะต่างกันถ้าท่านทดลองกับ 1สะแดก จะใช้ระยะห่างนี้กับ 2,3,4สะแดกอาจจะไม่แมต ถ้าจะทำ 4 สะแดก ก็ประกอบ 4 สะแดกแล้วทำการปรับระยะ หลังจากทำต้นแรกแล้วก็จดระยะใว้ถ้าจะทำต้นไหม่ก็สามารถลอกแบบต้นแรกได้เลยแต่ทำแขนยึดแบบไม่สามารถขยับได้ให้ดูเป็นมืออาชีพหน่อย
 
การต่อสายแมตชิ่ง
   การต่อสายแมตชิ่งโดยทั่วไปจะนิยมตัดสายให้ความยาวเท่ากับ แลมด้า/4,แลมด้า*(3/4),แลมด้า*(5/4),แลมด้า*(7/4),แลมด้า*(9/4) ค่าความเร็วของสาย(Velocity factor)ซึ่งสายสายแต่ละยี่ห้อจะมีค่า Velocity factor ไม่เท่ากัน ต้องดูที่ระบุมากับสาย
ยกตัวอย่าง ต้องการตัดสายให้มีความยาว = แลมด้า*(5/4)
   ความยาวสายจริง = แลมด้า(5/4)*V
                        = ( 122.367 x 1.25 ) x 0.66 ( ค่าตัวคูณของสาย ดูจาก สายนำสัญญาณ RG-8/U)
                        = 101 ซ.ม.
 
tag : คอลิเนียร์,ไดโพล,สายอากาศ,ยากิ,โพเดดไดโพล