สายอากาศสลิมจิม ย่านความถี่ 245 MHz

สายอากาศสลิมจิมเป็นสายอากาศที่นิยมใช้กันมากสำหรับนักวิทยุที่เิริ่มจะหัดเล่นใหม่ๆ หรือคนที่ต้องใช้ติดต่อกันในระยะใกล้ เพราะิติดตั้งงายและราคาไม่แพง สามารถทำเองได้ โดยสายอากาศชนิดนี้จะมีอัตราเกนขยาย 0 dBd ( คือไม่มีเกนขยายครับ)
ถึงจะไม่มีเกนขยายแต่สายอากาศชนิดนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า สายอากาศที่ติดมากับเครื่อง (เสายางหรือเสาสไลด์) เพราะเราสามารถที่จะติดตั้งในที่สูงๆ ภายนอกอาคาร ได้ ทำให้เราสามารถทำการติดต่อได้ระยะที่ไกลขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
โครงสร้างของสายอากาศสลิมจิม ย่าน 245 Mhz
การสร้าง
1.ใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 3 หุนอย่างหนา มาดัดให้ได้ขนาดตามแบบ
2.ระยะที่ห่าง 1 ซม.ให้หาฉนวนพลาสติก หรือไม้มาสวมกันช๊อต
3.นำสายนำสัญญาณ RG58 ความยาว 60 ซม.มาทำสายเฟส
4.ทำปรับค่า SWR ให้ได้ค่าที่ต่ำที่สุด โดยส่วนมากระยะห่างจากด้านล่างจะประมาณ 9-10 ซม.
 
หมายเหต
หากเราไม่มี SWR ที่ใช้ในการวัดค่า ให้เราเลือกใช้ระยะ 9 ซม.ได้เลยครับ ส่วนเวลาทำาการติดตั้งอย่าให้ส่วนโครงของสายอากาศติดกับเหล็กนะครับ(ส่วนที่เป็นท่ออลูมิเนียมทั้งหมดครับ)เพราะค่าค่า SWR จะไม่ลง วิธีการติดตั้งที่ถูกต้องเราจะใช้ยึดติดกับท่อ PVC ก่อน แล้วค่อยเอาท่อเหล็กสวมกับท่อ PVC อีกชั้นหนึ่ง
เท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นสำหรับภาระกิจการทำสายอากาศ สลิมจิมแล้วครับ ขอให้มีความสุขในการ ว6 ว8 กับเพื่อนสมาชิกนะครับ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ครับที่เว็บบอร์ด
73 ครับ