บูสเตอร์CB245 MHz เพื่อการศึกษา 30-50w
 
รายการอุปกรณ์
1. C1 , C 2 = 0.1 µf
2. C3 ,C4 = 5 pf
3. R1 = 0.1 ohm 5 w
4. R2 = 2.2 k 1/4 w
5. D1 , D2 = 4148
6. D3 = 4001
7. T1 = C458
8. RL = RELAY 12V 8 ขา 2 คอนแท็ค
9. L1 , RCF = ลวด No.22
10. L2 = ลวด No.24
11. LED 1,2 = สีเขียว, แดง
12. PA = M68729
 
 
Tag : Booster, บูสเตอร์ , บูสcb245,booster cb245 ,booster rf amplifiler,booster power