วงจร LOW PASS FILTER ป้องกันการรบกวน TV.

ก่อนที่จะทำ LOW PASS FILTER เราควรที่จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง FILTER ในที่นี้เสียก่อน คำว่า FILTER ในที่นี้หมายถึงวงจรที่ใช้กรองความถี่วิทยุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.LOW PASS FILTER คือ วงจรที่ใช้กรองความถี่ที่ให้ผ่านได้เฉพาะความถี่ต่ำเท่านั้น

2.HI PASS FILTER คือ วงจรที่ใช้กรองความถี่ที่ให้ผ่านได้เฉพาะความถี่สูงเท่านั้น

3.BAND PASS FILTER คือวงจรที่ใช้กรองความถี่ที่ให้ผ่านได้เฉพาะความถี่ที่ต้องการเท่านั้น ความถี่ที่สูงกว่าหรือความถี่ที่ต่ำกว่าไม่สามารถที่จะผ่านไปได้

แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ LOW PASS FILTER เท่านั้น เนื่องจากความถี่ของวิทยุรับ-ส่ง CB (27 MHz) ฮาโมนิคที่สองของความถี่นี้ (27 MHz x 2) จะมีความถี่เท่ากับ 54 MHz ซึ่งเป็นความถี่ที่ตรงกับความถี่ของ TV ช่อง 3 ดังนั้นเครื่องรับ- ส่งวิทยุ CB หากมีฮาโมนิคที่สองแค่เพียงมิลลิวัตต์เดียวก็สามารถที่จะรบกวน TV ได้อย่างมากมายดังนั้นวงจร LOW PASS FILTER ชุดนี้สามารถที่จะช่วยท่านได้พอสมควร เท่าที่ได้ทำการทดลองดูสามารถลดฮาโมนิคที่สอง ได้มากกว่า 40 dBu และสำหรับความถี่ (27 MHz) นั้นสูญเสียไม่เกิน 1 dBu การทดลองสร้างนั้นก็ง่ายมาก

เครื่องมือที่ใช้สร้างก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไป เช่น   

1. SWR
2. DUMMYLOAD
3. หัวแร้ง-ตะกั่ว
4. อะไหล่และแผ่นปริ้น

ค่าอะไหล่ทั้งหมดไม่เกิน 20 บาท
ตามรูปที่ 1 L1 L2 L3 และ C1 C2 C3 C4 ค่าของอุปกรณ์ที่ 1 นั้นเป็นค่า XL และค่า XC
L1 L3 = 71.14 โอห์ม = 416.26 n
L2=78.67 โอห์ม =460.32 n
C1 C4 =42.33 โอห์ม =138.23 pf
C2 C3 =23.85 โอห์ม =245.36 pf

ความถี่ที่ใช้คำนวน 27.2 MHz หากท่านต้องการใช้ความถี่อื่นๆ ก็ให้ท่านนำความถี่นั้นๆ มาแทนค่า ท่านก็จะได้ค่า C และ ค่า L ตามที่ท่านต้องการ) แต่ในทางปฏิบัติค่า C138.23 pf และ C245.36 pf สามารถแทนด้วย C 68pf x 2 และ C120 pf x 2 ตามลำดับค่าที่ได้มาจะแตกต่างกันเล็กน้อยถือว่าใช้ได้ดังรูปที่ 2

ทีนี้เราจะมาเริ่มทำการประกอบวงจร ก่อนอื่นเราจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์
1.C 68 pf = 4 ตัว
2.C120 pf = 4 ตัว
3.ลวดอาบน้ำยาเบอร์ 22 พันบนแกนอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 mm. พัน 10 รอบ 2 ตัว และพัน 12 รอบ 1 ตัว
หลังจากที่ท่านได้เตรียมอุปกรณ์และได้ประกอบลงบนแผ่นปริ้นเรียบร้อยแล้ว (ลวดอาบน้ำยาก่อนจะบัดกรี อย่าลืมขูดน้ำยาตรงจุดที่จะบัดกรีออกเสียก่อน) ให้ท่านต่อวงจรเพื่อการปรับแต่งให้สมบูรณ์ให้ท่านนำเครื่องรับ- ส่งวิทยุ CB 27 MHz เปิดที่ช่อง 20 ต่อผ่าน SWR ออกจาก SWR เข้าวงจร ออกจากวงจรเข้า DUMMYLOAD ให้ท่านปรับแต่ง L จนกว่า จะได้ค่า SWR ที่ 1:1.1 หรือจนกว่าเป็นที่พอใจ ของท่านและให้ท่านสลับขั้ว INPUT และ OUTPUT ของ LOW PASS หากท่านปรับแต่งทั้งสองด้านของ LOWPAS ได้ค่า SWR เท่ากันแสดงว่าท่านได้ปรับ แต่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
หมายเหตุ สายนำสัญญาณที่ใช้ในการทดลองท่านต้องใช้สายนำสัญญาณที่มีค่าอิมพิแดนซ์ เท่ากับ 50 โอห์ม เท่านั้น ส่วนสายนำสัญญาณที่ท่านเห็นในรูปนั้นเป็นเบอร์ RG -188 ค่าอิมพิแดนซ์ เท่ากับ 50 โอห์ม