อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
Card Reader
Card Reader
Brand Model/Description Warranty By Price
APACER External Card Reader AM400 All in One USB 2.0 1 Yrs. ALC 200
APACER External Card Reader AM500 All in One USB 2.0 Black 1 Yrs. ALC 310
APACER External Card Reader Mega Steno 45 in 1 USB 2.0 1 Yrs. ALC 210
CLIPTEC External Card Reader RZR-523 USB2.0 CARD READER+3PORTS HUB (Black) 1 Yrs. ALC 240
CLIPTEC External Card Reader RZR-523 USB2.0 CARD READER+3PORTS HUB (Red) 1 Yrs. ALC 240
CLIPTEC External Card Reader RZR-523 USB2.0 CARD READER+3PORTS HUB (White) 1 Yrs. ALC 240
CLIPTEC External Card Reader ZR-211 23 in 1 USB 2.0 Black 1 Yrs. ALC 129
CLIPTEC External Card Reader ZR-211 23 in 1 USB 2.0 Blue 1 Yrs. ALC 129
CLIPTEC External Card Reader ZR-338 All in One USB 2.0 Black 1 Yrs. ALC 129
CLIPTEC External Card Reader ZR-358 MS/MS-DUO Card Reader USB 2.0 1 Yrs. ALC 99
CLIPTEC External Card Reader ZR-368 T-Flash Card Reader USB 2.0 1 Yrs. ALC 99
CLIPTEC External Card Reader ZR-378 T-Flash/Micro SD Card Reader USB 2.0 1 Yrs. ALC 99
CLIPTEC External Card Reader ZR-501 4 Slots All in One USB 2.0 Orange 1 Yrs. ALC 99
CLIPTEC External Card Reader ZR-621 All in One USB 2.0 Black 1 Yrs. ALC 180
CLIPTEC External Card Reader ZR-621 All in One USB 2.0 White 1 Yrs. ALC 180
CLIPTEC Internal Card Reader ZR-131 All in One 1 Yrs. ALC 180
PHILIPS External Card Reader SCR3000 23 in 1 USB 2.0 High-speed 1 Yrs. ALC 390
PHILIPS External Card Reader SCR3100 23 in 1 USB 2.0 High-speed 1 Yrs. ALC 490
SONY Internal Card Reader MRW62E-2/AU5 17-in-1 1 Yrs. ALC 250
TRANSCEND External Card Reader TS-RDM3K All in One Black 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDM3R All in One Red 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDM3W All in One White 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDM5R All in One Red 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDM5W All in One White 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDP8K ALL IN 1 Multi Card Reader 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDP8K All in One 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDP8W ALL IN 1 Multi Card Reader 2 Yrs. ALC 325
TRANSCEND External Card Reader TS-RDP8W All in One 2 Yrs. ALC 325