อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
Case
  Case
Brand Model/Description Warranty By Price
APLUS APLUS Blockbuster Micro Case Black Color (No Power) 1 Yrs. ALC 2030
COOLER MASTER CAC-T05-KW-GP CANTURION 5 Case Blue (No Power) 1 Yrs. HWH 2060
COOLER MASTER CAC-T05-US CANTURION 5 Case White (No Power) 1 Yrs. HWH 1900
COOLER MASTER CAC-T05-WB-BT CANTURION 5 Case Black (No Power) 1 Yrs. HWH 1990
COOLER MASTER CAC-T05-WW-BT CANTURION 5 Case Silver (No Power) 1 Yrs. HWH 1990
COOLER MASTER NV-830-KKN4-GP Stacker 830 nVidia Version Case Black (No Power) 1 Yrs. HWH 11200
COOLER MASTER RC-1000KSN1-GP Cosmos Case (No Power) 1 Yrs. HWH 9990
COOLER MASTER RC-330-KWN1-GP ELITE 330 Case (No Power) 1 Yrs. HWH 1300
COOLER MASTER RC-331-KWN1-GP ELITE 331 Case (No Power) 1 Yrs. HWH 1300
COOLER MASTER RC-332-KWN1-GP Elite 332 mesh panel 1 Yrs. ALC 1300
COOLER MASTER RC-332-KWRD-GP Elite 332 w/transpare 1 Yrs. ALC 1300
COOLER MASTER RC-333-KWN1-GP Elite 333 mesh panel 1 Yrs. ALC 1300
COOLER MASTER RC-333-KWRD-GP Elite 333 w/transpare 1 Yrs. ALC 1300
COOLER MASTER RC-334-KWN1-GP Elite 334 with side w 1 Yrs. ALC 1360
COOLER MASTER RC-334-KWR4-GP Elite 334 with side w 1 Yrs. ALC 2060
COOLER MASTER RC-335-KWN1-GP Elite 335 with side w 1 Yrs. ALC 1360
COOLER MASTER RC-341-KKN1-GP Elite 341 m-ATX case 1 Yrs. ALC 1190
COOLER MASTER RC-534-KWN2-GP CENTURION 534 Case Black (No Power) 1 Yrs. HWH 2170
COOLER MASTER RC-534-SWN2-GP CENTURION 534 Case Silver (No Power) 1 Yrs. HWH 2500
COOLER MASTER RC-590-KWN2-GP MIDDLE CASE 590 Black 1 Yrs. ALC 2780
COOLER MASTER RC-631-KWN1-GP Mystique 631 Case Black (No Power) 1 Yrs. HWH 3900
COOLER MASTER RC-631-SWN1-GP Mystique 631 Case Silver (No Power) 1 Yrs. HWH 3990
COOLER MASTER RC-632-KWN1-GP Mystique 632 Case Black (No Power) 1 Yrs. HWH 4690
COOLER MASTER RC-632-SWN1-GP Mystique 632 Case Silver (No Power) 1 Yrs. HWH 4690
COOLER MASTER RC-830-SSN3-GP STACKER 830 Case Silver (No Power) 1 Yrs. HWH 9650
COOLER MASTER RC-930 ITower930 Case Silver (No Power) 1 Yrs. HWH 3500
COOLER MASTER RC-T05-SWR2-GP Centurion 5 5x5.25 1 Yrs. ALC 2170
DELUX BV1868 Case Delux Orange 1 Yrs. HWH 790
DELUX BV-1868 Delux Fan 8 CM. 450Watt Red 1 Yrs. HWH 790
DELUX BV-1868 Delux Fan 8 CM. 450Watt Silver 1 Yrs. HWH 790
DELUX BV-1868 Delux Fan 8 CM. 450Watt Yellow 1 Yrs. HWH 790
DELUX BV-320 Delux Black No Power 1 Yrs. HWH 870
DELUX BV-320 Delux Silver No Power 1 Yrs. HWH 870
DELUX BV-5A09 1 Yrs. HWH 880
DELUX BV-807BB 1 Yrs. HWH 1250
DELUX DLC-MT375 1 Yrs. HWH 850
DELUX DLC-MT467 1 Yrs. HWH 850
DELUX DLC-MT475 RED 1 Yrs. HWH 850
DELUX Kinghun KH-4713 SLIM W/1HDD 1CD ROM 2 FAN + AIR DUCT 450Watt 1 Yrs. HWH 850
DELUX MF-435BK Delux 450WATT 2FAN 24PIN 1 Yrs. HWH 1350
DELUX MF-435BS Delux 450WATT 2FAN 24PIN 1 Yrs. HWH 1350
DELUX MF-475RB 1 Yrs. HWH 970
DELUX MF-481 6HDD 4CD Rom 3Fan Air Duct 2 Usb 450Watt 1 Yrs. HWH 850
DELUX MF-485 6HDD 4CD Rom 3Fan Air Duct 2 Usb 450Watt 1 Yrs. HWH 1070
DELUX MG-463 6HDD 4CD Rom 3Fan Air Duct 2 Usb 450Watt 1 Yrs. HWH 1020
DELUX MG866 Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1700
DELUX MK-807 1 Yrs. HWH 1250
DELUX MT418 1 Yrs. HWH 1200
DELUX MT-458 1 Yrs. HWH 1250
DELUX MT814 1 Yrs. HWH 1150
GIGABYTE Case GZ-X2 (BPD) Black 1 Yrs. ALC 1250
GIGABYTE Case GZ-X2 (WPD) White 1 Yrs. ALC 1250
GOLDEN FIELD GFI 108B MID TOWER CHASSIIS 420 W (BLACK) 3 Yrs. ALC 599
GOLDEN FIELD GFI 108B MID TOWER CHASSIIS 450 W (BLACK) 3 Yrs. ALC 599
GOLDEN FIELD GFI 1205B MID TOWER CHASSIS 450W (Silver Black) 3 Yrs. ALC 599
GOLDEN FIELD GFI 1208B MID TOWER CHASSIS 450W (BLACK) 3 Yrs. ALC 599
GOLDEN FIELD GFI 1210B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 1291B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 1318B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2009B MID TOWER CASE CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2019B DESKTOP CHASSIS 350W (BLACK) 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 2019R DESKTOP CHASSIS 350W (RED) 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 2021B SLIM DESKTOP CHASSIS 350W (BLACK) 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 2062B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 2062S/B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 2102BL SLIM DESKTOP CHASSIS 350W (SILVER/BLACK) 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 2102B SLIM DESK TOP CHASSIS 350W (BLACK) 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 2716B MID TOWER CASE 450W (BLACK) 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2719R MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2859B MID TOWER CHASSIS 420W (BLACK) 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2867BL MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 2867B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 2871B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2872B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2872S/B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 2873B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 5068B MID TOWER CHASSIS 450W (BLACK) 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 5093B MID TOWER CHASSIS 450W (BLACK) 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 6160B MID TOWER CASE CHASSIS 550W 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 7062B MID TOWER CASE 550W (BLACK) 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 7095B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 7096B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 7608B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 999
GOLDEN FIELD GFI 7688S MID TOWER CHASSIS 450W (SILVER BLACK) 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 7689B MID TOWER CHASSIS 450W (BLACK) 3 Yrs. ALC 899
GOLDEN FIELD GFI 8202B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
GOLDEN FIELD GFI 8203B MID TOWER CHASSIS 450W 3 Yrs. ALC 799
HI-BEAT HI-BEAT AK-342 ATX REAL 250W SUPPORT 450W 20+4 PIN 1 Yrs. ALC 1330
HI-BEAT HI-BEAT AK-352 ATX REAL 250W SUPPORT 450W 20+4 PIN 1 Yrs. ALC 1330
HI-BEAT HI-BEAT AK-370 ATX REAL 250W SUPPORT 450W 20+4 PIN 1 Yrs. ALC 1330
HI-BEAT HI-BEAT AK-371 ATX REAL 250W SUPPORT 450W 20+4 PIN 1 Yrs. ALC 1380
HI-BEAT HI-BEAT AK-378 ATX REAL 250W SUPPORT 450W 20+4 PIN 1 Yrs. ALC 1330
HUALIAN / G VIEW CA2-5140 HS Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1500
HUALIAN / G VIEW CA2-5142 HR Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1500
HUALIAN / G VIEW CA2-5144 WW Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1500
HUALIAN / G VIEW CA2-514S WB Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1500
HUALIAN / G VIEW CHI-LA CA2-2430 1 Yrs. HWH 900
HUALIAN / G VIEW CHI-LA Rock HB Power Supply 450Watt Black/Blue 1 Yrs. HWH 960
HUALIAN / G VIEW CHI-LA Rock HR Power Supply 450Watt Black/Red 1 Yrs. HWH 960
HUALIAN / G VIEW CHI-LA Rock HY Power Supply 450Watt Black/Yellow 1 Yrs. HWH 960
HUALIAN / G VIEW Connext CA2-5121 Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW Connext CA2-5123 Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW DeLight CA2-5060HS Black/Silver Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1480
HUALIAN / G VIEW DeLight CA2-5061SH Silver/Black Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1480
HUALIAN / G VIEW DeLight CA2-5064WY White/Yellow Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1480
HUALIAN / G VIEW DeLight CA2-5065WP White/Pink Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1480
HUALIAN / G VIEW DeLight CA2-5110 Light-Blue Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1480
HUALIAN / G VIEW Golf HB5183 Black/Blue 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW Golf HR5182 Black/Red 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW Golf HS5180 Black/Silver 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW Golf SH5181 Silver/Black 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW Golf WB5185 White/blue 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW Golf WR5184 White/Red 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW G VIEW CASE RH Power Supply 420Watt 1 Yrs. HWH 1330
HUALIAN / G VIEW G VIEW CASE SH Power Supply 420Watt 1 Yrs. HWH 1330
HUALIAN / G VIEW G VIEW CASE SR Power Supply 420Watt 1 Yrs. HWH 1330
HUALIAN / G VIEW G VIEW CASE WH Power Supply 420Watt 1 Yrs. HWH 1330
HUALIAN / G VIEW i HH CA2-5151 Black Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1650
HUALIAN / G VIEW i HS CA2-5150 Black/Silver Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1650
HUALIAN / G VIEW i SH CA2-5152 Silver/Black Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1650
HUALIAN / G VIEW SAN DY CA2-3292 1 Yrs. HWH 1100
HUALIAN / G VIEW SAN DY HH CA2-3290 1 Yrs. HWH 1100
HUALIAN / G VIEW SAN DY HR CA2-3291 1 Yrs. HWH 1100
HUALIAN / G VIEW SAN SWING HH CA2-3300 1 Yrs. HWH 1100
HUALIAN / G VIEW VIVA HH5160 Black Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1580
HUALIAN / G VIEW VIVA SS5162 Silver Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1580
HUALIAN / G VIEW VIVA WW5161 White Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1630
HUALIAN / G VIEW WV5062 Power Supply 450Watt 4 Fan 1 Yrs. HWH 1430
HUALIAN / G VIEW X-Core HH5101 Power Supply 450Watt 3 Fan 24 Pin 1 Yrs. HWH 1680
HUALIAN / G VIEW X-Core SS5100 Power Supply 450Watt 3 Fan 24 Pin 1 Yrs. HWH 1680
Innovative PC A2766 Light Blue Micro ATX Extended (ATX) 500watt 1 Yrs. HWH 1300
Innovative PC A2766 Pink Micro ATX Extended (ATX) 500watt 1 Yrs. HWH 1300
Innovative PC H-550C Top Silent 450Watt 24Pin 1 Yrs. HWH 1250
Innovative PC H-550D Top Silent 450Watt 24Pin 1 Yrs. HWH 1250
Innovative PC H-890C Top Silent 450Watt 24Pin 1 Yrs. HWH 1050
Innovative PC H-890D Top Silent 450Watt 24Pin 1 Yrs. HWH 1050
Innovative PC PA901BK ATX 500WATT 1 Yrs. HWH 1050
Innovative PC PA901SIL ATX 500WATT 1 Yrs. HWH 1050
Innovative PC WML-30 BK/SL Micro ATX Extended (ATX) 500watt 1 Yrs. HWH 1550
Innovative PC WML-30 SL/BK Micro ATX Extended (ATX) 500watt 1 Yrs. HWH 1550
K.A. CASE K.A. Case 3023BS 1 Yrs. HWH 900
K.A. CASE K.A. Case 3023WB 1 Yrs. HWH 900
K.A. CASE K.A. Case 6006BS 1 Yrs. HWH 850
K.A. CASE K.A. Case 658BS 1 Yrs. HWH 850
K.A. CASE K.A. Case 659BR 1 Yrs. HWH 850
K.A. CASE K.A. Case 659BS 1 Yrs. HWH 850
ORIENT 104-B w/PSU 450watt Fan 1X12cm side/2X6cm back/1X8cm near psu (Black) 3 Yrs. ALC 1350
ORIENT 106-RB w/PSU 450watt Fan 1X12cm side/2X6cm back/1X8cm near psu (Red/Black) 3 Yrs. ALC 1350
ORIENT 228FF-B w/Fan w/PSU 450watt Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 303-SB w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/1X9cm back (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1100
ORIENT 319-RB w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/1X9cm back (Red/Black) 3 Yrs. ALC 1200
ORIENT 319-SB w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/1X9cm back (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1200
ORIENT 602-B w/PSU 450watt Fan 1X22cm side/2X8cm back (Black) 3 Yrs. ALC 1350
ORIENT 603L1-SB w/LCD w/PSU 450watt Fan 1X22cm side/2X8cm back (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 603-SB w/PSU 450watt Fan 1X22cm side/2X8cm back (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1350
ORIENT 604L5-SB w/LCD w/PSU 450watt Fan 1X22cm side/2X8cm back (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 604L5-SW w/LCD w/PSU 450watt Fan 1X22cm side/2X8cm back (Silver/White) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 604L5-YB w/LCD w/PSU 450watt Fan 1X22cm side/2X8cm back (Yellow/Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 701L5-SB w/LCD w/PSU 450watt Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 703FF-B w/Fan w/PSU 450watt Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 703FF-RB w/Fan w/PSU 450watt Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Red/Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 704-SB w/PSU 450watt Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1450
ORIENT 705L5-B w/LCD w/PSU Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 705L5-RB w/LCD w/PSU 450watt Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Red/Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT 705-SB w/PSU 450watt Fan 2X8cm side/1X12cm back/1X8cm top (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1450
ORIENT 835-B w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/1X12cm front/1X9cm back (Black) 3 Yrs. ALC 1100
ORIENT 839-B w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/1X12cm front/1X9cm back (Black) 3 Yrs. ALC 1200
ORIENT 905-B w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/1X9cm back (Black) 3 Yrs. ALC 1200
ORIENT 907-B w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/1X9cm back (Black) 3 Yrs. ALC 1100
ORIENT LP06T-B w/PSU 400watt Fan 1X6cm side/2X6cm back (Black) 3 Yrs. ALC 1200
ORIENT LP08T-SB w/PSU 400watt Fan 1X6cm side/2X6cm back (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1200
ORIENT LP10L6-WB W/LCD w/PSU 400watt Fan 1X6cm side/2X6cm back (White/Black) 3 Yrs. ALC 1350
ORIENT Magic 5-B w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/2X6cm back/1X12cm side (Black) 3 Yrs. ALC 1100
ORIENT Magic 6L6-SB w/LCD w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/2X6cm back/1X12cm side (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT Magic 7L6-B w/LCD w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/2X6cm back/1X12cm side (Black) 3 Yrs. ALC 1550
ORIENT Magic 8-SB w/PSU 450watt Fan 1X8cm side/2X6cm back/1X12cm side (Silver/Black) 3 Yrs. ALC 1350
PS CASE PS Com 1636BKS Power 550Watt AirDuct 8cm. Fan 1 Yrs. HWH 950
PS CASE PS Com 1636SBK Power 550Watt AirDuct 8cm. Fan 1 Yrs. HWH 950
PS CASE PS Com 1641BKR Power 550Watt AirDuct 8cm. Fan 1 Yrs. HWH 950
PS CASE PS Com 1641BKS Power 550Watt AirDuct 8cm. Fan 1 Yrs. HWH 950
PS CASE PS Com 1643BKBL Power 550Watt AirDuct 8cm. Fan 1 Yrs. HWH 950
PS CASE PS Com 1643BKR Power 550Watt AirDuct 8cm. Fan 1 Yrs. HWH 950
PS CASE PS Com 1643BKS Power 550Watt AirDuct 8cm. Fan 1 Yrs. HWH 950
PS CASE PS Com C-225 X400BKBL 1 Yrs. HWH 750
PS CASE PS Com C-225 X400BKR 1 Yrs. HWH 750
PS CASE PS Com C-225 X400BKS 1 Yrs. HWH 750
PS CASE PS Com C-227 X400BKBL 1 Yrs. HWH 750
PS CASE PS Com C-227 X400BKR 1 Yrs. HWH 750
PS CASE PS Com C-227 X400BKS 1 Yrs. HWH 750
PS CASE PS Com C943 Trendsonic BKBL 1 Yrs. HWH 1000
PS CASE PS Com C943 Trendsonic BKR 1 Yrs. HWH 1000
PS CASE PS Com C943 Trendsonic BKS 1 Yrs. HWH 1000
PS CASE PS Com C945 Trendsonic BKBL 1 Yrs. HWH 1000
PS CASE PS Com C945 Trendsonic BKS 1 Yrs. HWH 1000
SILVERSTONE SST-CW02B-MXR (Black Aluminum + LCD/IR + multimedia + card reader) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 13160
SILVERSTONE SST-CW02S-MXR (Silver Aluminum + LCD/IR + multimedia + card reader) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 13160
SILVERSTONE SST-CW03B-MT (Black Aluminum + LCD 7inch touchscreen/IR + multimedia) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 26290
SILVERSTONE SST-CW03S-MT (Silver Aluminum + LCD 7inch touchscreen/IR + multimedia) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 26290
SILVERSTONE SST-FT01B-W (Black Aluminum with window) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 6900
SILVERSTONE SST-FT01S-W (Silver Aluminum with window) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 6900
SILVERSTONE SST-GD01B-MX (Black Aluminum + LCD/IR + multimedia + card reader) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 7060
SILVERSTONE SST-KL01B (Black Aluminum SECC body) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 4290
SILVERSTONE SST-KL03B-W (Black Aluminum with window) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 5710
SILVERSTONE SST-LC13B-E (Black Aluminum SECC body) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 3890
SILVERSTONE SST-LC16B-MR (Black Aluminum SECC body + card reader) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 8030
SILVERSTONE SST-LC17B (Black Aluminum SECC body) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 3420
SILVERSTONE SST-LC20BM (Black Aluminum SECC body) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 6590
SILVERSTONE SST-ML02B-MXR (Black Acrylic + LCD/IR + multimedia + card reader) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 8270
SILVERSTONE SST-PS01B-W (Black Aluminum SECC body) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 2030
SILVERSTONE SST-PS02B (Black Aluminum SECC body) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 1490
SILVERSTONE SST-PS02BW (Black Mid tower WINDOW-BK) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 1680
SILVERSTONE SST-RV01B-W (Black with window Full tower Raven RV01) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 5770
SILVERSTONE SST-SG02B-F (Black Acrylic SECC body) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 2150
SILVERSTONE SST-SG04B-H (Black Aluminum door + handle) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 4550
SILVERSTONE SST-TJ07B-W (Black Aluminum with window) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 11120
SILVERSTONE SST-TJ10BW (Black Alu.Tower w/special) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 10100
SILVERSTONE SST-TJ10B-WESA (Black with window + ESA function) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 1 Yrs. ALC 11960
SUN BEAM Sunbeam Acrylic 4 Bays with 5 Led Fans (No Power) 1 Yrs. HWH 2500
SUN BEAM Sunbeam Acrylic 9 Bays (No Power) 1 Yrs. HWH 3000
SUN BEAM Sunbeam UFO Cube Case (No Power) 1 Yrs. HWH 2700
THERMALTAKE Mozart TX Case VE100BWS (No Power) 1 Yrs. HWH 7800
THERMALTAKE Mozart TX Case VE100SWA (No Power) 1 Yrs. HWH 7800
THERMALTAKE Shark Case VA7000BWA (No Power) 1 Yrs. HWH 5000
THERMALTAKE Shark Case VA7000SWA (No Power) 1 Yrs. HWH 5000
THERMALTAKE Suprono DX Case VE7000BWS (No Power) 1 Yrs. HWH 3800
THERMALTAKE Suprono DX Case VE7000SWA (No Power) 1 Yrs. HWH 4500
THERMALTAKE Suprono FX Case VH1000BWS (No Power) 1 Yrs. HWH 5500
TSUNAMI AR-46 ATX 480WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1100
TSUNAMI Box G-11BK ATX 450WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI Box G-11R ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI Box G-11W ATX 450WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI Box G-12BK ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI Box G-12SIL ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI MA47KK ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI MA47KS ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI ME47KK ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI ST-64 ATX 450WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1100
TSUNAMI VE-47KK ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI VE-47KR ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI VE-47KS ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070
TSUNAMI VE-47KY ATX 500WATT / 2FAN 20+4 PIN 1 Yrs. HWH 1070