อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552
Flash Drive
Flash Drive
Brand Model/Description Warranty By Price
ADATA T703 Flash Drive 2GB Mickey Blue Life time ALC 570
ADATA T703 Flash Drive 2GB Mickey Pink Life time ALC 570
ADATA T703 Flash Drive 2GB Mickey Red Life time ALC 570
ADATA T703 Flash Drive 2GB Mickey White Life time ALC 570
ADATA T703 Flash Drive 4GB Mickey Blue Life time ALC 750
ADATA T703 Flash Drive 4GB Mickey Pink Life time ALC 750
ADATA T703 Flash Drive 4GB Mickey Red Life time ALC 750
ADATA T703 Flash Drive 4GB Mickey White Life time ALC 750
ADATA T703 Flash Drive 8GB Mickey Pink Life time ALC 1200
ADATA T703 Flash Drive 8GB Mickey Red Life time ALC 1200
ADATA T703 Flash Drive 8GB Mickey White Life time ALC 1200
ADATA T802 Flash Drive 2GB Mickey Gold Life time ALC 390
ADATA T802 Flash Drive 2GB Mickey Red Life time ALC 390
ADATA T802 Flash Drive 4GB Mickey Gold Life time ALC 600
ADATA T802 Flash Drive 4GB Mickey Red Life time ALC 600
ADATA T809 Flash Drive 2GB Angel Life time ALC 370
ADATA T809 Flash Drive 2GB Devil Life time ALC 370
ADATA T809 Flash Drive 2GB Panda Life time ALC 370
ADATA T809 Flash Drive 4GB Angel Life time ALC 490
ADATA T809 Flash Drive 4GB Devil Life time ALC 490
ADATA T809 Flash Drive 4GB Panda Life time ALC 490
ADATA T809 Flash Drive 8GB Devil Life time ALC 840
ADATA T809 Flash Drive 8GB Panda Life time ALC 840
APACER Handy Steno AH160 2GB Compact and slim Flash Drive Life time ALC 290
APACER Handy Steno AH160 4GB Compact and slim Flash Drive Life time ALC 415
APACER Handy Steno AH160 8GB Compact and slim Flash Drive Life time ALC 750
APACER Handy Steno AH161 2GB Compact and slim Flash Drive Life time ALC 217
APACER Handy Steno AH161 4GB Compact and slim Flash Drive Life time ALC 390
APACER Handy Steno AH162 4GB Slim and Stylish Design with Convenience Flash Drive Life time ALC 390
APACER Handy Steno AH162 8GB Slim and Stylish Design with Convenience Flash Drive Life time ALC 575
APACER Handy Steno AH220 1GB High-speed USB 2.0 Flash Drive 5 Yrs. ALC 110
APACER Handy Steno AH220 2GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 200
APACER Handy Steno AH221 16GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 1050
APACER Handy Steno AH221 1GB High-speed USB 2.0 Flash Drive 5 Yrs. ALC 110
APACER Handy Steno AH221 2GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 199
APACER Handy Steno AH221 4GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 325
APACER Handy Steno AH221 8GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 575
APACER Handy Steno AH223 16GB Simple and Stylish Flash Drive Life time ALC 1050
APACER Handy Steno AH223 1GB Simple and Stylish Flash Drive 5 Yrs. ALC 110
APACER Handy Steno AH223 2GB Simple and Stylish Flash Drive Life time ALC 200
APACER Handy Steno AH223 4GB Simple and Stylish Flash Drive Life time ALC 325
APACER Handy Steno AH225 16GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 1050
APACER Handy Steno AH225 1GB High-speed USB 2.0 Flash Drive 5 Yrs. ALC 110
APACER Handy Steno AH225 2GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 199
APACER Handy Steno AH225 4GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 325
APACER Handy Steno AH225 8GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 570
APACER Handy Steno AH320 16GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 1050
APACER Handy Steno AH320 1GB High-speed USB 2.0 Flash Drive 5 Yrs. ALC 110
APACER Handy Steno AH320 2GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 199
APACER Handy Steno AH320 4GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 325
APACER Handy Steno AH320 8GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 575
APACER Handy Steno AH321 1GB Simple and Stylish Flash Drive 5 Yrs. ALC 110
APACER Handy Steno AH321 2GB Simple and Stylish Flash Drive Life time ALC 199
APACER Handy Steno AH321 4GB Simple and Stylish Flash Drive Life time ALC 335
APACER Handy Steno AH321 8GB Simple and Stylish Flash Drive Life time ALC 575
APACER Handy Steno AH323 16GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 1050
APACER Handy Steno AH323 2GB Compact and light-weight Flash Drive Life time ALC 199
APACER Handy Steno AH323 4GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 325
APACER Handy Steno AH323 8GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 575
APACER Handy Steno AH421 2GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 285
APACER Handy Steno AH422 2GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 308
APACER Handy Steno AH422 4GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 422
APACER Handy Steno AH422 8GB High-speed USB 2.0 Flash Drive Life time ALC 675
APACER Handy Steno HA202 1GB USB 2.0 High Speed Flash Drive 200X 5 Yrs. ALC 110
APACER Handy Steno HA202 2GB USB 2.0 High Speed Flash Drive 200X Life time ALC 200
HP v110w USB Flash Drive 1GB 5 Yrs. ALC 110
HP v110w USB Flash Drive 2GB 5 Yrs. ALC 450
KINGSTON DT101C/4GB FE DataTraveler 101 USB flash drive (Cyan) 5 Yrs. ALC 285
KINGSTON DT101C/8GB FE DataTraveler 101 USB flash drive (Cyan) 5 Yrs. ALC 555
KINGSTON DT101N/2GB FE DataTraveler 101 USB flash drive (Pink) 5 Yrs. ALC 185
KINGSTON DT101N/4GB FE DataTraveler 101 USB flash drive (Pink) 5 Yrs. ALC 285
KINGSTON DT101N/8GB FE DataTraveler 101 USB flash drive (Pink) 5 Yrs. ALC 555
KINGSTON DT101Y/4GB FE DataTraveler 101 USB flash drive (Yellow) 5 Yrs. ALC 285
KINGSTON DT101Y/8GB FE DataTraveler 101 USB flash drive (Yellow) 5 Yrs. ALC 555
KINGSTON DTMS/2GB DataTraveler Mini Slim USB flash drive (Black) 2 Yrs. ALC 200
KINGSTON DTMS/4GB DataTraveler Mini Slim USB flash drive (Black) 2 Yrs. ALC 300
KINGSTON DTMSB/2GB DataTraveler Mini Slim USB flash drive (Blue) 2 Yrs. ALC 200
KINGSTON DTMSB/4GB DataTraveler Mini Slim USB flash drive (Blue) 2 Yrs. ALC 300
KINGSTON DTMSN/2GB DataTraveler Mini Slim USB flash drive (Pink) 2 Yrs. ALC 200
KINGSTON DTMSN/4GB DataTraveler Mini Slim USB flash drive (Pink) 2 Yrs. ALC 300
KINGSTON DTVIVR/4GB CN Limited Edition USB flash drive 2 Yrs. ALC 295
NEXS NXF1GIFPB 1GB iFlash P1 USB (Devil) Life time HWH 290
NEXS NXF1GIFPW 1GB iFlash P1 USB (Angel) Life time HWH 290
NEXS NXF2GIFM2B 2GB iFlash M2 USB (Blue) Life time HWH 310
NEXS NXF2GIFM2G 2GB iFlash M2 USB (Green) Life time HWH 310
NEXS NXF2GIFM2P 2GB iFlash M2 USB (Pink) Life time HWH 310
NEXS NXF2GIFM2S 2GB iFlash M2 USB (Silver) Life time HWH 310
NEXS NXF2GIFPB 2GB iFlash P1 USB (Devil) Life time HWH 370
NEXS NXF2GIFPW 2GB iFlash P1 USB (Angel) Life time HWH 370
NEXS NXF4GIFM2B 4GB iFlash M2 USB (Blue) Life time HWH 530
NEXS NXF4GIFM2G 4GB iFlash M2 USB (Green) Life time HWH 530
NEXS NXF4GIFM2P 4GB iFlash M2 USB (Pink) Life time HWH 530
NEXS NXF4GIFM2S 4GB iFlash M2 USB (Silver) Life time HWH 530
NEXS NXF4GIFPB 4GB iFlash P1 USB (Devil) Life time HWH 625
NEXS NXF4GIFPW 4GB iFlash P1 USB (Angel) Life time HWH 625
NEXS NXF8GIFM2B 8GB iFlash M2 USB (Blue) Life time HWH 870
NEXS NXF8GIFM2G 8GB iFlash M2 USB (Green) Life time HWH 870
NEXS NXF8GIFM2P 8GB iFlash M2 USB (Pink) Life time HWH 870
NEXS NXF8GIFM2S 8GB iFlash M2 USB (Silver) Life time HWH 870
PQI Card Drive U510 2GB (Silver) Life time ALC 255
PQI Cool Drive U339S 2GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 300
PQI Cool Drive U339S 2GB USB 2.0 (Pink) Life time ALC 300
PQI Cool Drive U339S 4GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 440
PQI Cool Drive U339S 4GB USB 2.0 (Pink) Life time ALC 440
PQI Cool Drive U339S 8GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 720
PQI Cool Drive U339S 8GB USB 2.0 (Pink) Life time ALC 720
PQI Intelligent Drive mini i810 2GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 315
PQI Intelligent Drive mini i810 2GB USB 2.0 (Gold) Life time ALC 300
PQI Intelligent Drive mini i810 2GB USB 2.0 (Gray) Life time ALC 315
PQI Intelligent Drive mini i810 2GB USB 2.0 (Green) Life time ALC 315
PQI Intelligent Drive mini i810 2GB USB 2.0 (Pink) Life time ALC 315
PQI Intelligent Drive mini i810 2GB USB 2.0 (Purple) Life time ALC 315
PQI Intelligent Drive mini i810 2GB USB 2.0 (Silver) Life time ALC 300
PQI Intelligent Drive mini i810 4GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 415
PQI Intelligent Drive mini i810 4GB USB 2.0 (Gray) Life time ALC 415
PQI Intelligent Drive mini i810 4GB USB 2.0 (Pink) Life time ALC 415
PQI Intelligent Drive mini i815 2GB USB 2.0 Life time ALC 315
PQI Intelligent Drive mini i820 2GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 315
PQI Intelligent Drive mini i820 4GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 415
PQI Intelligent Drive mini i828 2GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 280
PQI Intelligent Drive mini i828 2GB USB 2.0 (Red) Life time ALC 280
PQI Intelligent Drive mini i828 2GB USB 2.0 (Silver) Life time ALC 280
PQI Intelligent Drive mini i828 4GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 395
PQI Intelligent Drive mini i828 4GB USB 2.0 (Red) Life time ALC 395
PQI Intelligent Drive mini i828 4GB USB 2.0 (Silver) Life time ALC 395
PQI Traveling Disk i161 2GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 235
PQI Traveling Disk i161 2GB USB 2.0 (Orange) Life time ALC 235
PQI Traveling Disk i161 2GB USB 2.0 (Yellow) Life time ALC 245
PQI Traveling Disk i161 4GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk i161 4GB USB 2.0 (Orange) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk i161 4GB USB 2.0 (Yellow) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk i178 2GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 245
PQI Traveling Disk i178 2GB USB 2.0 (Gray) Life time ALC 235
PQI Traveling Disk i178 2GB USB 2.0 (Green) Life time ALC 235
PQI Traveling Disk i178 2GB USB 2.0 (Red) Life time ALC 235
PQI Traveling Disk i178 4GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 260
PQI Traveling Disk i178 4GB USB 2.0 (Green) Life time ALC 260
PQI Traveling Disk i201 2GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 260
PQI Traveling Disk i201 2GB USB 2.0 (Red) Life time ALC 260
PQI Traveling Disk i201 2GB USB 2.0 (Yellow) Life time ALC 260
PQI Traveling Disk i201 4GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 335
PQI Traveling Disk i201 4GB USB 2.0 (Red) Life time ALC 335
PQI Traveling Disk i201 4GB USB 2.0 (Yellow) Life time ALC 335
PQI Traveling Disk i261 2GB (Blue) Life time ALC 250
PQI Traveling Disk i261 2GB (Green) Life time ALC 250
PQI Traveling Disk i261 2GB (Pink) Life time ALC 250
PQI Traveling Disk i261 2GB (Purple) Life time ALC 250
PQI Traveling Disk i261 4GB (Blue) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk i261 4GB (Green) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk i261 4GB (Pink) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk i261 4GB (Purple) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk i270 2GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 225
PQI Traveling Disk i270 4GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 345
PQI Traveling Disk U172 16GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 1360
PQI Traveling Disk U172 16GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 1360
PQI Traveling Disk U172 2GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 250
PQI Traveling Disk U172 4GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk U172 4GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk U172 4GB USB 2.0 (Gold) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk U172 4GB USB 2.0 (Pink) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk U172 4GB USB 2.0 (Silver) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk U172 8GB USB 2.0 (Blue) Life time ALC 625
PQI Traveling Disk U172 8GB USB 2.0 (Gold) Life time ALC 675
PQI Traveling Disk U172 8GB USB 2.0 (Pink) Life time ALC 625
PQI Traveling Disk U172 8GB USB 2.0 (Silver) Life time ALC 675
PQI Traveling Disk U173 4GB USB 2.0 (Black Box) Life time ALC 360
PQI Traveling Disk U173 4GB USB 2.0 (White Box) Life time ALC 360
TRANSCEND JetFlash T3 2GB USB 2.0 (Black) Life time ALC 215
TRANSCEND JetFlash T3 2GB USB 2.0 (White) Life time ALC 215
TRANSCEND JetFlash V10 4GB (Snow White) Life time ALC 405
TRANSCEND JetFlash V10 8GB (Graphite Black) Life time ALC 730
TRANSCEND JetFlash V30 2GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Red) Life time ALC 230
TRANSCEND JetFlash V30 4GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Green) Life time ALC 355
TRANSCEND JetFlash V30 8GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Purple) Life time ALC 560
TRANSCEND JetFlash V33 2GB STORAGE DRIVE USB 2.0 Life time ALC 230
TRANSCEND JetFlash V33 4GB STORAGE DRIVE USB 2.0 Life time ALC 395
TRANSCEND JetFlash V33 8GB STORAGE DRIVE USB 2.0 Life time ALC 630
TRANSCEND JetFlash V35 2GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Blue) Life time ALC 240
TRANSCEND JetFlash V35 4GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Green) Life time ALC 405
TRANSCEND JetFlash V35 8GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Purple) Life time ALC 720
TRANSCEND JetFlash V60 2GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Fiery Red) Life time ALC 290
TRANSCEND JetFlash V60 4GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Lime Green) Life time ALC 450
TRANSCEND JetFlash V60 8GB STORAGE DRIVE USB 2.0 (Purple) Life time ALC 740
TRANSCEND JetFlash V90C 2GB (Classic Style) Life time ALC 350
TRANSCEND JetFlash V90C 4GB (Classic Style) Life time ALC 550
TRANSCEND JetFlash V90P 2GB (Pearl Style) Life time ALC 350
TRANSCEND JetFlash V90P 4GB (Pearl Style) Life time ALC 550
VERICO VM07-2GE3101-B Flash Drive 2GB USB2.0 BLUE Life time ALC 170
VERICO VR03-16GS5101-B Flash Drive 16GB 2.0 BLUE Life time ALC 1060
VERICO VR03-16GS5101-G Flash Drive 16GB 2.0 GREEN Life time ALC 1060
VERICO VR03-16GS5101-P Flash Drive 16GB 2.0 PINK Life time ALC 1060
VERICO VR03-16GS5101-W Flash Drive 16GB 2.0 WHITE Life time ALC 1130
VERICO VR03-4GM5101-W Flash Drive 4GB USB2.0 WHITE Life time ALC 220
VERICO VR03-8GH5101-B Flash Drive 8GB USB2.0 BLUE Life time ALC 480
VERICO VR03-8GH5101-W Flash Drive 8GB USB2.0 WHITE Life time ALC 480

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com