อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2551 
Floppy Drive
Brand Model/Description Warranty By Price
SONY SONY FDD 1.44 MB 1 Yrs. HWH 280
PANASONIC PANASONIC FDD 1.44 MB IVORY 1 Yrs. HWH 220
PANASONIC PANASONIC FDD 1.44 MB BLACK 1 Yrs. HWH 220

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com