อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
 Graphic Card
Brand Model/Description Warranty By Price
ASUS ATI PCI-EX EAH2400XT/HTP/256M PCI-EX 1 Mth. ALC 870
ASUS ATI PCI-EX EAH3450/HTP/256M PCI-EX 3 Yrs. ALC 1200
ASUS ATI PCI-EX EAH3650 SILENT/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 2240
ASUS ATI PCI-EX EAH3650 SILENT MAGIC/HTDP/512M PCI-EX 1 Mth. ALC 1880
ASUS ATI PCI-EX EAH3650 TOP/HTDI/256M PCI-EX 1 Mth. ALC 2730
ASUS ATI PCI-EX EAH3850/G/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 3010
ASUS ATI PCI-EX EAH3850/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 2100
ASUS ATI PCI-EX EAH3850 OC GEAR/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 3500
ASUS ATI PCI-EX EAH3850 TOP/HTDI/512M PCI-EX 1 Mth. ALC 3250
ASUS ATI PCI-EX EAH4350 SILENT/DI/512MD2 PCI-EX 3 Yrs. ALC 1570
ASUS ATI PCI-EX EAH4550/DI/512MD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 1980
ASUS ATI PCI-EX EAH4650/DI/1GD2 PCI-EX 3 Yrs. ALC 2670
ASUS ATI PCI-EX EAH4650/DI/512MD2 PCI-EX 3 Yrs. ALC 2280
ASUS ATI PCI-EX EAH4670/DI/1GD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 3430
ASUS ATI PCI-EX EAH4670/DI/512M/A PCI-EX 3 Yrs. ALC 3140
ASUS ATI PCI-EX EAH4670/HTP/512MD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 3290
ASUS ATI PCI-EX EAH4850/HTDI/1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 7580
ASUS ATI PCI-EX EAH4850 TOP/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 6780
ASUS ATI PCI-EX EAH4870 DK/HTDI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. ALC 11420
ASUS ATI PCI-EX EAH4870 DK/HTDI/512MD5 PCI-EX 3 Yrs. ALC 10560
ASUS ATI PCI-EX EAH4870 DK TOP/HTDI/512MD5 PCI-EX 3 Yrs. ALC 10990
ASUS ATI PCI-EX EAH4870/HTDI/1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 12060
ASUS ATI PCI-EX EAH4870/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 10570
ASUS ATI PCI-EX EAH4870 TOP/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 11860
ASUS ATI PCI-EX EAX1550 SILENT/TD/256M PCI-EX 1 Mth. ALC 630
ASUS nVIDIA PCI-EX EN7200GS/HTD/256M PCI-EX 3 Yrs. ALC 870
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8400GS SILENT/HTP/256M PCI-EX 3 Yrs. ALC 1190
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8400GS SILENT/HTP/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 1350
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8500GT SILENT/HTD/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 1670
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8500GT SILENT MAGIC/HTP/256M PCI-EX 3 Yrs. ALC 970
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8500GT TOP/HTP/256M PCI-EX 1 Mth. ALC 1780
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8800GS/HTDP/384M PCI-EX 3 Yrs. ALC 3500
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9400GT D3/HTP/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 2400
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9400GT/HTP/1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 2760
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9400GT/HTP/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 2350
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9500GT/DI/1G/A PCI-EX 3 Yrs. ALC 3020
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9500GT MAGIC/DI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 2720
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9500GT OC/DI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 3220
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9500GT TOP/DI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 3790
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GSO/HTDP/384M PCI-EX 3 Yrs. ALC 3790
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GSO MAGIC/HTDP/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 3160
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GSO TOP/HTDP/384M PCI-EX 3 Yrs. ALC 4000
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT BLACK PEARL/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 4750
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT/HTDI/1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 5440
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 4450
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT/HTDP/256M PCI-EX 3 Yrs. ALC 4230
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT MATRIX/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 5770
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT OC GEAR/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 5320
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT SILENT/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 5050
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9600GT TOP/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 4220
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GT/HTDP/512MD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 5080
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GT HYBRIDPOWR/HTDI/1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 6060
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GT HYBRIDPOWR/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 5400
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GT MATRIX/HTDI/512M/A PCI-EX 3 Yrs. ALC 6330
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GTX+ DK/HTDI/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 7560
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GTX+/HTDP/512M PCI-EX 3 Yrs. ALC 7270
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS250 DK/HTDI/512MD4 3 Yrs. ALC 6860
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS250 DK TOP/HTDI/512MD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 7270
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS250/HTDI/512MD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 6380
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX260/HTDP/896M PCI-EX 3 Yrs. ALC 10430
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX260 TOP/HTDP/896M PCI-EX 3 Yrs. ALC 11420
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX275/HTDI/896MD3/A PCI-EX 3 Yrs. ALC 11680
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX280/HTDP/ 1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 18460
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX280 OC/HDP/1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 19580
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX280 TOP/HTDP/1G PCI-EX 3 Yrs. ALC 20030
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX285/HTDP/1GD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 15510
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX285 TOP/HTDI/1GD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 16020
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX285 UL/HTDI/1GD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 16970
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX295/2DI/1792MD3 PCI-EX 3 Yrs. ALC 21100
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4350512D2 RADEON HD4350 512M D2 64bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 1550
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4550512D3 RADEON HD4550 512M D3 64bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 1990
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX46501GD2 RADEON HD4650 1GB D2 128bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 2790
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4650512D2 RADEON HD4650 512M D2 128bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 2450
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4650512G3 RADEON HD4650 512 D3 128bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 2690
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX46701GD3 RADEON HD4670 1GB D3 128bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 3290
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4670512GD3 RADEON HD4670 512 D3 128bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 2890
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4830512G3 RADEON HD4830 512M D3 256bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 4890
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX48501GG3 RADEON HD4850 1GB D3 256bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 7250
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4850512G3OC HD4850 512M D3 256bit OC PCI-EX 2 Yrs. ALC 6390
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4850512GG3 RADEON HD4850 512M D3 256bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 5690
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX48701GG5 RADEON HD4870 1GB D5 256bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 11190
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4870512G5OC HD4870 512M D5 256bit OC PCI-EX 2 Yrs. ALC 9150
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4870512G5 RADEON HD4870 512M D5 256bit PCI-EX 2 Yrs. ALC 8890
AXTROM ATI PCI-EX XT-VAX4870x22GG5 HD4870x2 2GB D5 256bitx2 PCI-EX 2 Yrs. ALC 21990
AXTROM nVIDIA AGP XT-VN55256 GeF FX5500 256M DDR/128bit AGP 3 Yrs. ALC 1150
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX250GTS1G GeF 250 1GB D3 256bit HDTV/HDMI PCI-EX 3 Yrs. ALC 7190
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX250GTS1GOC GeF 250 1GB D3 256bit HDTV OC PCI-EX 3 Yrs. ALC 6780
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX250GTS512 GeF GTS 250 512M D3 256bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 6590
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX250GTS512OC GeF GTS 250 512M D3 256bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 5890
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX72GS256 GeF 7200GS 256M D2/64bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 890
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX84GS512 GeF 8400GS 512M D2/64bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 1320
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX94GT1G GeF 9400GT 1GB D2/128bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 2550
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX94GT512 GeF 9400GT 512M D2/128bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 2050
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX95GT1GD2 GeF 9500GT 1GB D2/128bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 2890
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX95GT512D2 GeF 9500GT 512M D2/128bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 2390
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX95GT512D3 GeF 9500GT 512M/D3 128bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 2490
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX96GT1GAC GeF 9600GT 1GB D3/256bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 5390
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX96GT512AC GeF 9600GT 512/D3 256bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 3990
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX98GT1G GeF 9800GT 1G/D3 256bit/FAN/HDTV PCI-EX 3 Yrs. ALC 5450
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX98GT512 GeF 9800GT 512M/D3 256bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 4650
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX98GT512OC GeF 9800GT 512M/D3 256bit OC PCI-EX 3 Yrs. ALC 4950
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNX98GX+512 GeF 9800GTX+ 512M D3/256bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 6890
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNXGX2601G GeF GTX260 896M/D3 448bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 10750
AXTROM nVIDIA PCI-EX XT-VNXGX2851G Gef GTX285 1GB DDR3 512bit PCI-EX 3 Yrs. ALC 14690

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com