อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
Mainboard
Brand Model/Description Warranty By Price
ASUS LGA 1366 P6T Deluxe OC Palm Intel X58 Triple-Channel DDR3 3 Yrs. ALC 12930
ASUS LGA 1366 P6T Deluxe V2 Intel X58 Triple-Channel DDR3 3 Yrs. ALC 11200
ASUS LGA 1366 P6T Intel X58 Triple-Channel DDR3 3 Yrs. ALC 9270
ASUS LGA 1366 P6T SE Intel X58 Triple-Channel DDR3 3 Yrs. ALC 8580
ASUS LGA 1366 Rampage II Extreme Intel X58 Triple-Channel DDR3 3 Yrs. ALC 14220
ASUS LGA 1366 Rampage II GENE Intel X58 Triple-Channel DDR3 3 Yrs. ALC 9480
ASUS LGA 775 Maximus Extreme Intel X38 3 Yrs. ALC 11040
ASUS LGA 775 P5GC-MX/1333 Intel 945GC 3 Yrs. ALC 1550
ASUS LGA 775 P5GC-MX/GBL Intel 945GC(A2) 3 Yrs. ALC 1730
ASUS LGA 775 P5KPL/1600 Intel G31 3 Yrs. ALC 2420
ASUS LGA 775 P5KPL-AM Intel G31 3 Yrs. ALC 1750
ASUS LGA 775 P5KPL-AM/PS Intel G31 3 Yrs. ALC 1960
ASUS LGA 775 P5KPL-AM SE Intel G31 3 Yrs. ALC 1750
ASUS LGA 775 P5KPL SE Intel G31 3 Yrs. ALC 2340
ASUS LGA 775 P5K SE/EPU Intel P35 3 Yrs. ALC 2280
ASUS LGA 775 P5N73-AM NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i 3 Yrs. ALC 1770
ASUS LGA 775 P5N73-CM NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i 3 Yrs. ALC 2080
ASUS LGA 775 P5NSLI/C/SI NVIDIA nForce 570 SLI Intel Edition 3 Yrs. ALC 2090
ASUS LGA 775 P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n Intel P45 3 Yrs. ALC 8080
ASUS LGA 775 P5Q3 Intel P45 3 Yrs. ALC 5560
ASUS LGA 775 P5QC Intel P45 3 Yrs. ALC 5690
ASUS LGA 775 P5Q Deluxe Intel P45 3 Yrs. ALC 7110
ASUS LGA 775 P5Q-E Intel P45 3 Yrs. ALC 6120
ASUS LGA 775 P5Q-EM Intel G45 3 Yrs. ALC 4940
ASUS LGA 775 P5Q Intel P45 3 Yrs. ALC 4830
ASUS LGA 775 P5QL-CM Intel G43 3 Yrs. ALC 3310
ASUS LGA 775 P5QL-E Intel P43 3 Yrs. ALC 4020
ASUS LGA 775 P5QL-EM Intel G43 3 Yrs. ALC 3740
ASUS LGA 775 P5QL/EPU Intel P43 3 Yrs. ALC 3310
ASUS LGA 775 P5QL Intel P43 3 Yrs. ALC 3000
ASUS LGA 775 P5QL PRO Intel P43 3 Yrs. ALC 3100
ASUS LGA 775 P5QL SE Intel P43 3 Yrs. ALC 2880
ASUS LGA 775 P5QPL-VM Intel G41 3 Yrs. ALC 3110
ASUS LGA 775 P5Q Premium Intel P45 3 Yrs. ALC 9390
ASUS LGA 775 P5Q PRO Intel P45 3 Yrs. ALC 5270
ASUS LGA 775 P5Q SE Intel P45 3 Yrs. ALC 3600
ASUS LGA 775 P5Q SE Plus Intel P45 3 Yrs. ALC 4310
ASUS LGA 775 P5Q SE/R Intel P45 3 Yrs. ALC 3870
ASUS LGA 775 P5Q-VM Intel G33 3 Yrs. ALC 4310
ASUS LGA 775 P5SD2-VM SIS 672 3 Yrs. ALC 1440
ASUS LGA 775 Rampage Formula Intel X48 3 Yrs. ALC 10530

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com