อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
 Flash Card
  Flash Card
Brand Model/Description Warranty By Price
ADATA Micro SD Card 1 GB (T-Flash) + Adapter Life time ALC 150
ADATA Micro SD Card 2 GB (T-Flash) + Adapter Life time ALC 180
ADATA Micro SD Card SDHC 4 GB Class 6 + Adapter Life time ALC 330
APACER CF Card 16 GB (133X) Lift time ALC 1250
APACER CF Card 1 GB (60X) Lift time ALC 320
APACER CF Card 2 GB (133X) Lift time ALC 400
APACER CF Card 2 GB (60X) Lift time ALC 480
APACER CF Card 4 GB (133X) Lift time ALC 440
APACER CF Card 8 GB (133X) Lift time ALC 775
APACER Micro SD Card 1 GB Life time ALC 160
APACER Micro SD Card 1 GB with 2 Adapter Life time ALC 170
APACER Micro SD Card 1 GB with Reader Life time ALC 220
APACER Micro SD Card 2 GB Life time ALC 170
APACER Micro SD Card 2 GB with 2 Adapter Life time ALC 170
APACER Micro SD Card 2 GB with Reader Life time ALC 250
APACER Micro SD Card SDHC 4 GB Life time ALC 275
APACER Micro SD Card SDHC 4 GB with 2 Adapter Life time ALC 340
APACER Micro SD Card SDHC 4 GB with Reader Life time ALC 365
APACER Mini SD Card 1 GB Life time ALC 295
APACER SD Card 1 GB (100X) Life time ALC 190
APACER SD Card 1 GB (88X) Life time ALC 445
APACER SD Card 2 GB (100X) Life time ALC 220
APACER SD Card 2 GB (60X) Life time ALC 165
APACER SD Card SDHC 16 GB Life time ALC 1125
APACER SD Card SDHC 4 GB Life time ALC 275
APACER SD Card SDHC 8 GB Life time ALC 570
KINGSTON CF Card 1 GB Elite Pro 5 Yrs. ALC 550
KINGSTON CF Card 1 GB Fast Speed Lift time ALC 195
KINGSTON CF Card 1 GB FE Lift time ALC 195
KINGSTON CF Card 2 GB Fast Speed Lift time ALC 320
KINGSTON CF Card 512 MB FE Lift time ALC 280
KINGSTON Micro SD Card 1 GB (T-Flash) Life time ALC 180
KINGSTON Micro SD Card 2 GB (T-Flash) Life time ALC 195
KINGSTON Mini SD Card 1 GB Life time ALC 350
KINGSTON Mini SD Card 2 GB Life time ALC 610
KINGSTON SD Card 1 GB Life time ALC 160
KINGSTON SD Card 1 GB Fast Speed Life time ALC 160
KINGSTON SD Card 2 GB Life time ALC 177
KINGSTON SD Card 2 GB Fast Speed Life time ALC 290
PQI CF Card 2 GB (120X) Lift time ALC 390
PQI CF Card 4 GB (120X) Lift time ALC 515
PQI CF Card 8 GB (120X) Lift time ALC 800
PQI I-STICK PLUS USB 2.0 512 MB (ADAPTER+KEEPER+CAB) Life time ALC 620
PQI I-STICK PRO USB 2.0 170X512 MB (ADAPTER+KEEPER) Life time ALC 390
PQI Micro SD Card 1 GB (T-Flash) Life time ALC 180
PQI Micro SD Card 2 GB (T-Flash) Life time ALC 205
PQI Mini SD Card 1 GB Life time ALC 190
PQI SD Card 1 GB Life time ALC 125
PQI SD Card 2 GB Life time ALC 199
PQI SD Card 4 GB Life time ALC 320
SONY MS-A1GA ; MEMORY STICK MICRO (M2) 1GB 5 Yrs. HWH 790
SONY MS-A1GU//K CE ; MEMORY STICK MICRO (M2) 1GB 5 Yrs. HWH 690
SONY MS-A1GW ; MEMORY STICK MICRO (M2) 1GB 5 Yrs. HWH 890
SONY MS-A2GU//K CE ; MEMORY STICK MICRO (M2) 2GB 5 Yrs. HWH 990
SONY MS-A2GW ; MEMORY STICK MICRO (M2) 2GB 5 Yrs. HWH 1390
SONY MS-A4GU//K CE ; MEMORY STICK MICRO (M2) 4GB 5 Yrs. HWH 1590
SONY MS-A8GU2//T E ; MEMORY STICK MICRO (M2) 8GB 5 Yrs. HWH 2990
SONY MSAC-EX1 ; MEMORY STICK PRO-HG DUO ADAPTER 5 Yrs. HWH 1490
SONY MSAC-M2 ; MEMORY STICK DUO ADAPTER N/A HWH 290
SONY MSAC-M2/O ; MEMORY STICK DUO ADAPTER 5 Yrs. HWH 250
SONY MSAC-MMDS ; MEMORY STICK MICRO ADAPTER 5 Yrs. HWH 250
SONY MS-EX1G CE ; MEMORY STICK PRO-HG DUO 1GB 5 Yrs. HWH 990
SONY MS-EX2G CE ; MEMORY STICK PRO-HG DUO 2GB 5 Yrs. HWH 1290
SONY MS-EX4G CE ; MEMORY STICK PRO-HG DUO 4GB 5 Yrs. HWH 2490
SONY MS-HX4G CE ; MEMORY STICK PRO-HG DUO 4GB 5 Yrs. HWH 2490
SONY MS-HX4G CE ; MEMORY STICK PRO-HG DUO 8GB 5 Yrs. HWH 4490
SONY MS-MT16G CE ; MEMORY STICK PRO DUO 16GB (Mark2) 5 Yrs. HWH 5490
SONY MS-MT1G CE ; MEMORY STICK PRO DUO 1GB (Mark2) 5 Yrs. HWH 690
SONY MS-MT2G CE ; MEMORY STICK PRO DUO 2GB (Mark2) 5 Yrs. HWH 990
SONY MS-MT4G CE ; MEMORY STICK PRO DUO 4GB (Mark2) 5 Yrs. HWH 1590
SONY MS-MT8G CE ; MEMORY STICK PRO DUO 8GB (Mark2) 5 Yrs. HWH 2990
SONY MSX-1GN ; MEMORY STICK PRO HIGH SPEED 1GB 5 Yrs. HWH 1990
SONY MSX-256N ; MEMORY STICK PRO HIGH SPEED 256MB 10 Yrs. HWH 890
SONY MSX-512N ; MEMORY STICK PRO HIGH SPEED 512MB 10 Yrs. HWH 3990
SONY MSX-M1GST/X ; MEMORY STICK PRO DUO 1GB 5 Yrs. HWH 790
SONY MSX-M256 ; MEMORY STICK PRO DUO 256MB 5 Yrs. HWH 2890
SONY MSX-M256N ; MEMORY STICK PRO DUO HIGH SPEED 256MB 10 Yrs. HWH 990
SONY MSX-M256S/X ; MEMORY STICK PRO DUO 256MB 5 Yrs. HWH 390
SONY MSX-M2GS/X ; MEMORY STICK PRO DUO 2GB 5 Yrs. HWH 1290
SONY MSX-M4GS/X ; MEMORY STICK PRO DUO 4GB 5 Yrs. HWH 2190
SONY MSX-M512N ; MEMORY STICK PRO DUO HIGH SPEED 512MB 10 Yrs. HWH 1590
SONY MSX-M512S/X ; MEMORY STICK PRO DUO 512MB 5 Yrs. HWH 690
SONY MSX-M8GS/X ; MEMORY STICK PRO DUO 8GB 5 Yrs. HWH 3990
TRANSCEND CF Card 16 GB (133X) Lift time ALC 1690
TRANSCEND CF Card 2 GB (120X) Lift time ALC 640
TRANSCEND CF Card 2 GB (133X) Lift time ALC 495
TRANSCEND CF Card 2 GB (266X) Lift time ALC 740
TRANSCEND CF Card 4 GB (133X) Lift time ALC 580
TRANSCEND CF Card 4 GB (266X) Lift time ALC 1280
TRANSCEND CF Card 4 GB (80X) Lift time ALC 780
TRANSCEND CF Card 8 GB (133X) Lift time ALC 960
TRANSCEND CF Card 8 GB (266X) Lift time ALC 2700
TRANSCEND MEMORY STICK MICRO 1 GB Life time ALC 315
TRANSCEND MEMORY STICK MICRO 2 GB Life time ALC 440
TRANSCEND Micro SD Card 1 GB (T-Flash) Life time ALC 175
TRANSCEND Micro SD Card 1 GB with 2 Adapter Life time ALC 180
TRANSCEND Micro SD Card 1 GB with MS PRO Duo Adapter Life time ALC 350
TRANSCEND Micro SD Card 1 GB with Reader Life time ALC 215
TRANSCEND Micro SD Card 2 GB (T-Flash) Life time ALC 180
TRANSCEND Micro SD Card 2 GB with 2 Adapter Life time ALC 200
TRANSCEND Micro SD Card 2 GB with MS PRO Duo Adapter Life time ALC 560
TRANSCEND Micro SD Card 2 GB with Reader Life time ALC 265
TRANSCEND Micro SD Card SDHC 4 GB Class 6 Life time ALC 310
TRANSCEND Mini SD Card 2 GB (45X) Life time ALC 185
TRANSCEND SD Card 1 GB High Speed Life time ALC 110
TRANSCEND SD Card 2 GB (60X) Life time ALC 180
TRANSCEND SD Card 2 GB High Speed Life time ALC 185
TRANSCEND SD Card 4 GB High Speed Life time ALC 310
TRANSCEND SD Card SDHC 4 GB Class 6 Life time ALC 310
TRANSCEND XD Card 1 GB Life time ALC 555
TRANSCEND XD Card 1 GB (M TYPE) Life time ALC 555
VERICO Micro SD Card 2 GB (T-Flash) Hynix+Phison Life time ALC 165
VERICO Micro SD Card 4 GB (T-Flash) Hynix+Phison Life time ALC 210
VERICO SD Card 2 GB Life time ALC 165

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com