อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
Portable DVD
Portable DVD
Brand Model/Description Warranty By Price
MAXIAN HMC-35R MELE HOME MULTIMEDIA 1 Yrs. HWH 6500
MAXIAN HP-01 HDD PLAYER 1 Yrs. HWH 2600
MAXIAN L600 Portable Media Player 80 GB 1 Yrs. HWH 16500
MAXIAN M800/30GB Portable Media Player 1 Yrs. HWH 16900
MAXIAN MAXIAN ACC BATTERY T 600 N/A HWH 2500
MAXIAN MAXIAN ACC C CHARGER HP-01 N/A HWH 400
MAXIAN MAXIAN ACC C CHARGER MP-01-OTG N/A HWH 550
MAXIAN MG-25 HDD PLAYER 1 Yrs. HWH 3400
MAXIAN MG-350HD WIRELESS HIGH DEFINITION MULTIMEDIA PLAYER 1 Yrs. HWH 9900
MAXIAN MG-35 HDD PLAYER MEDIAGATE 1 Yrs. HWH 5900
MAXIAN MP-01 OTG MULTI MEDIA CENTER OTG 1 Yrs. HWH 3900
MAXIAN MP-02 OTG MULTI MEDIA CENTER OTG 1 Yrs. HWH 3500
MAXIAN MP2220 PORTABLE MEDIA PLAYER LCD 2.22inch-DIRECT RECORDTV/CAMCODER-DVD-CD-FM-VOICE 1 Yrs. HWH 8700
MAXIAN PMC200/120GB Portable Media Player 1 Yrs. HWH 8400
MAXIAN PMC200/40GB Portable Media Player 1 Yrs. HWH 6400
MAXIAN PMC200/80GB Portable Media Player 1 Yrs. HWH 7400
MAXIAN PMC200/ NO HDD Portable Media Player 1 Yrs. HWH 5400
MAXIAN T-600/30GB Portable Media Player 4inch Lcd 1 Yrs. HWH 10900
SONY DVE-7000 1 Yrs. HWH 9990
SONY MV-650 1 Yrs. HWH 6990
SONY MV-700 1 Yrs. HWH 9990
SONY PKG DVP-FX810 + MDR-V250V + P-DVD BAG + PORTABLE DVD BAG 1 Yrs. HWH 8990
SONY PKG DVP-FX870/BCTH6 + DVP-FX870 BAG + CAR SEAT HOLDER 1 Yrs. HWH 9990

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com