อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
Power Supply
Power Supply
Brand Model/Description Warranty By Price
COOLER MASTER 713003420-GP Extreme Power 350 Watt 1 Yrs. HWH 1100
COOLER MASTER RS350-PCARI3-EU eXtreme 350W Regular 3 Yrs. ALC 1070
COOLER MASTER RS460-PCARA3-EU eXtreme 460W Regular 3 Yrs. ALC 1550
DELUX Power Supply 450 Watt 1 Yrs. HWH 820
Dr.J Power Supply 450 Watt 1 Yrs. HWH 450
Dr.J Power Supply 520 Watt 1 Yrs. HWH 590
Dr.J Power Supply 580 Watt 1 Yrs. HWH 620
Dr.J Power Supply 620 Watt 1 Yrs. HWH 770
Dr.J Power Supply 680 Watt 1 Yrs. HWH 800
ENERMAX Power Supply 460 Watt DUAL FAN 5 Yrs. HWH 2650
ENERMAX Power Supply 460 Watt SINGLE FAN 3 Yrs. HWH 2040
ENERMAX Power Supply 500 Watt 1 Yrs. HWH 4790
ENERMAX Power Supply 535 Watt 1 Yrs. HWH 4490
ENERMAX Power Supply 620 Watt 1 Yrs. HWH 7930
SILVERSTONE SST-OP1000-E Power Supply 1000 Watt 80A +12V single rail ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 7300
SILVERSTONE SST-OP700 Power Supply 700 Watt 58A from +12V rail ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 5270
SILVERSTONE SST-ST400 Power Supply 400 Watt Dual +12V rails Silent 120mm fan ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 1700
SILVERSTONE SST-ST40F Power Supply 400 Watt Silent 120mm Fan With 22dBA. ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 1870
SILVERSTONE SST-ST50F Power Supply 500 Watt Dual +12V rails Active PFC ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 2400
SILVERSTONE SST-ST60EF Power Supply 600 Watt Silent 120mm Fan With 19dBA. ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 4080
SILVERSTONE SST-ST60F Power Supply 600 Watt Silent 135mm Fan With 18dBA. ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 4670
SILVERSTONE SST-ST65ZF Power Supply 650 Watt for SLI/CrossFire ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 3 Yrs. ALC 2880
TAGAN BZ1100 Power Supply 1100 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 10470
TAGAN BZ1300 Power Supply 1300 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 11500
TAGAN BZ500 Power Supply 500W W/PFC 3 Yrs. ALC 4140
TAGAN BZ600 Power Supply 600 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 4550
TAGAN BZ700 Power Supply 700 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 5240
TAGAN BZ800 Power Supply 800 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 5870
TAGAN BZ900 Power Supply 900 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 8630
TAGAN TG1100-U33 Power Supply 1100 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 9780
TAGAN TG1300-U33 Power Supply 1300 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 10810
TAGAN TG400-U33 II Power Supply 400 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 2590
TAGAN TG500-U33 II Power Supply 500 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 2990
TAGAN TG500-U37 Power Supply 500W W/PFC 3 Yrs. ALC 1960
TAGAN TG500-U38 (Type B) Power Supply 500W W/PFC 3 Yrs. ALC 2480
TAGAN TG600-U33 II Power Supply 600 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 3680
TAGAN TG600-U33 Power Supply 600 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 3860
TAGAN TG600-U37 Power Supply 600W W/PFC 3 Yrs. ALC 2420
TAGAN TG600-U38 (Type B) Power Supply 600W W/PFC 3 Yrs. ALC 2710
TAGAN TG700-U33 Power Supply 700 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 4550
TAGAN TG700-U38 (Type B) Power Supply 700W W/PFC 3 Yrs. ALC 3630
TAGAN TG800-U33 Power Supply 800 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 5180
TAGAN TG900-U33 Power Supply 900 Watt W/PFC 3 Yrs. ALC 7940
TSUNAMI Commander Power Supply 520 Watt 1 Yrs. HWH 700
TSUNAMI Commander Power Supply 580 Watt 1 Yrs. HWH 700
TSUNAMI Extreme Power Supply 400 Watt 3 Yrs. HWH 1530
TSUNAMI Extreme Power Supply 450 Watt 3 Yrs. HWH 1680
TSUNAMI Extreme Power Supply 500 Watt 3 Yrs. HWH 1780
TSUNAMI Hercules Power Supply 450 Watt 1 Yrs. HWH 490
TSUNAMI Power Supply 600 Watt 1 Yrs. HWH 690
TSUNAMI Volcano Power Supply 1050 Watt 3 Yrs. HWH 9160
TSUNAMI Volcano Power Supply 850 Watt 3 Yrs. HWH 6820
VICTORY Power Supply 450 Watt 1 Yrs. HWH 450
VICTORY Power Supply 500 Watt 1 Yrs. HWH 500

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com