อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
Ram
  Ram PC
Brand Model/Description Warranty By Price
ADATA DDRII RAM 2GB PC6400 (800Mhz) Life time ALC 750
G.Skill DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-8500 (1066Mhz) F3-8500CL7D-2GB NQ 1 Yrs. HWH 9300
G.Skill DDR3 RAM 3GB (1GBX3) PC3-10666 (1333Mhz) F3-10666CL7D-3GB PK 1 Yrs. HWH 3000
G.Skill DDRII RAM 2GB (1GBX2) PC6400 (800Mhz) F2-6400PHU2-2GB HZ 1 Yrs. HWH 5800
G.Skill DDRII RAM 2GB (1GBX2) PC6400 (800Mhz) F2-6400PHU2-2GB PK 1 Yrs. HWH 1350
G.Skill DDRII RAM 4GB (2GBX2) PC6400 (800Mhz) F2-6400CL5D-4GB PK 1 Yrs. HWH 1990
G.Skill DDRII RAM 4GB (2GBX2) PC6400 (800Mhz) F2-6400CL5D-4GB PQ 1 Yrs. HWH 1790
KINGSTON DDR3 RAM 1GB PC3-10600 (1333Mhz) KVR1333D3N8/1GB Life time ALC 1760
KINGSTON DDR3 RAM 1GB PC3-8500 (1066Mhz) KVR1066D3N7/1GB Life time ALC 1760
KINGSTON DDRII RAM 1GB PC5300 (667Mhz) KVR667D2N5 Life time ALC 460
KINGSTON DDRII RAM 1GB PC6400 (800Mhz) KVR800D2N5 Life time ALC 495
KINGSTON DDRII RAM 2GB PC5300 (667Mhz) KVR667D2N5 Life time ALC 815
KINGSTON DDRII RAM 2GB PC6400 (800Mhz) KVR800D2N5 Life time ALC 825
PQI DDR3 RAM 1GB PC3-8500 (1066Mhz) 240PIN Life time ALC 650
PQI DDRII RAM 1GB PC5300 (667Mhz) Life time ALC 415
PQI DDRII RAM 1GB PC6400 (800Mhz) Life time ALC 415
PQI DDRII RAM 2GB PC5300 (667Mhz) 240PIN Life time ALC 800
PQI DDRII RAM 2GB PC6400 (800Mhz) Life time ALC 800
PQI DDR RAM 1GB PC3200 (400Mhz) MDAD-421HA 1901 184PIN Life time ALC 900

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com