อัพเดตล่าสุด : 21 เมษายน 2552 
 UPS
Brand Model/Description Warranty By Price
LEONIC LEONIC ACURA525 525VA 315WATT 2 Yrs. HWH 3490
LEONIC LEONIC ASTRA525 525VA 315WATT 2 Yrs. HWH 2750
LEONIC LEONIC EXPLORER 500 500VA 300WATT 2 Yrs. HWH 2290
LEONIC LEONIC OA EXTRA 750 750VA 450WATT 2 Yrs. HWH 3990
MAXTECH Maxtech X Series X 1000 VA (Load level) 2 Yrs. ALC 1830
MAXTECH Maxtech X Series X 1200 VA With Tuner Sure 2 Yrs. ALC 2860
MAXTECH Maxtech X Series X 850 VA 2 Yrs. ALC 1720
PCM PCM IMP-1000AP Imperial 1000VA 3 Yrs. HWH 3690
PCM PCM IMP-525A Imperial 525VA 315Watt 2 Yrs. HWH 2490
PCM PCM IMP-525AP Imperial 525VA 315Watt 2 Yrs. HWH 2690
PCM PCM MTX-700/B 700VA 300WATT 2 Yrs. HWH 1590
PCM PCM MTX-700/W 700VA 300WATT 2 Yrs. HWH 1590
PCM PCM MTX-800/W 800VA 315WATT 2 Yrs. HWH 1890
SYNDOME Syndome 1000VA 600Watt - EXTREM-1000 2 Yrs. HWH 4190
SYNDOME Syndome 500VA 300Watt - EXTREME-501 - Stabilizer Hotswap Battery Software สำรองไฟนาน 25-30 นาที 2 Yrs. HWH 2290
SYNDOME Syndome 500VA 400Watt - ERA-502i - Stabilizer Hotswap Battery สำรองไฟนาน 25-30 นาที 2 Yrs. HWH 2890
SYNDOME Syndome 500VA 400Watt - GOLD (NEW) 2 Yrs. HWH 2400
SYNDOME Syndome 500VA 400Watt - SZ-501 2 Yrs. HWH 2990
SYNDOME Syndome 750VA 300Watt - SE-750 2 Yrs. HWH 1650
SYNDOME Syndome 750VA 300Watt - Star 750 2 Yrs. HWH 1990
SYNDOME Syndome LT-1000 2 Yrs. HWH 2220
SYNDOME Syndome LT-800 2 Yrs. HWH 1760
SYNDOME Sysdome 1000VA - Star-1000 2 Yrs. HWH 3490

  ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Data Source: : www.hwhinter.com