เครื่องตรวจจับควัน

 
     
 

 
     
 

          วงจรเตือนภัยนี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับควันที่ใช้กับคอกสัตว์ ( ในวงจรนี้ทดลองใช้คอกผสมพันธ์สุนัข ) ตัวไซเรนนั้นทำงานด้วยแรงดัน 12 โวลต์ จึงต้องแยกวงจรออกมาสำหรับกระตุ้นการทำงานเราสามารถนำวงจรไปติดตั้งไว้ภายในคอก ณ ที่จุดที่ต้องการได้

 
     
 

         การทำงานของวงจรนั้นเมื่อได้รับสัญญาณจากตัวตรวจจับควัน ( ขา I ) ซึ่งต่ออยู่กับบริดจ์เร็กติไฟเออร์ BR1 และส่งต่อไปยังออปโตคัปเปิล OPTO1 ผ่านทาง R3 เมื่อ OPTO1 ได้รับสัญญาณก็จะไปขับขาเกตของ SCR1 เพื่อให้ไซเรนเกิดเสียงดัง

 
     
 

         แหล่งจ่ายไฟของวงจรนั้นมาจากหม้อแปลง T1 ซึ่งไดโอด D1 และ D2 ต่อเป็นวงจรแบบเร็กติไฟเออร์เต็มคลื่น ซึ่งแรงดันไฟตรงที่ได้ประมาณ 9 โวลต์ และต่อไปยังสวิตซ์ S1 ส่วนตัวเก็บบรรจุ C1 ทำหน้าที่เป็นตัวกรองแรงดันให้เรียบขึ้น โดยมี LED1 เป็นตัวแสดงสภาวะของวงจร

 
     
 

          เมื่อมีสัญญาณเข้ามา วงจรก็จะทำงานจนกว่าถูกยกเลิกโดยสวิตซ์ S1 ( สวิตซ์ก็จะเปิดและปิดอีกครั้ง )

 
     
 

           สุดท้ายสัญญาณก็จะถูกส่งไปยังจุด P1 และ P2 เพื่อส่งสัญญาณไปยังเปียโซไซเรนให้ทำงาน ซึ่งอาจดัดแปลงใช้อุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่น ไฟฉุกเฉิน

 
     
 

                  ข้อควรระวัง!  สำหรับการติดตัว BR1 และ R3 ที่อยู่ด้านซ้ายมือของออปโตคัปเปิลเบอร์ MOC3021 นั้นใช้แรงดันไฟ 240 โวลด์ การต่อวงจรควรระวังเป็นพิเศษ