วงจรประหยัดพลังงานขดลวดรีเลย์

 
     
 

 
     
 

        บ่อยครั้งที่พลังงานมักไหลผ่านขดลวดรีเลย์อยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้รีเลย์เกิดความร้อนขึ้นมา วงจรที่แสดงนี้จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นรีเลย์พร้อมกับทำการลดกระแสโฮลที่ไหลผ่านขดลวดรีเลย์โดยสามารถลดกระแสลงได้ถึง 50% ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน วงจรนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นวงจรยึดอายุการทำงานของรีเลย์ เราสามารถใช้สมการต่อไปนี้หาค่าต่างๆ ของวงจรควบคุม

 
     
 

                  R3 = 0.7 / I

 
 

                  Charge time = 0.5 x R2 x C1

 
 

                  เมื่อ I คือกระแสของขดลวดรีเลย์

 
     
 

         หลังจากที่รีเลย์สวิตซ์ออฟ วงจรหน่วงเวลาจะยอมให้รีเลย์ทำงานได้ต่อเมื่อกระแสมีค่าสูงสุดเท่านั้น ดังนั้นรีเลย์จะทำงานอีกครั้งเมื่อมีกำลังงานเต็ม เราใช้คาปาซิเตอร์ C1 ในการสร้างการหน่วงเวลาช่วงสั้นๆ ในทางปฎิบัติเราสามารถสร้างการหน่วงเวลาได้ถึง 5 วินาที แต่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน ในส่วนของคาปาซิเตอร์ C2 นั้นจะช่วยการไบอัสให้กับรีเลย์ให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยใช้กำลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ โดยทางทรานซิสเตอร์ T2 เป็นตัวหน่วงเวลาซึ่งประกอบด้วยคาปาซิเตอร์ C1 และตัวต้านทาน R2 ควบคุมกระแสของขดลวดรีเลย์โดยผ่านทางทรานซิสเตอร์ T1 และตัวต้านทาน R3 ทำให้ลดค่ากระแสลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่ง ( Pull in ) เมื่อแรงดันควบคุมต่ำไดโอด D2 คาปาซิเตอร์ C1 จะทำงาน หลังจากที่คาปาซิเตอร์ C1 ทำการคายประจุเสร็จสิ้น ทรานซิสเตอร์ T2 ที่ต่อไว้จะทำการหน่วงกระแสไบอัสของทรานซิสเตอร์ T1 เมื่อการหน่วงเวลาผ่านไปไดโอด D1 จะช่วยให้การคายประจุ C1 นั้นเร็วขึ้น และจากวงจรเราใช้รีเลย์ขนาดแรงดัน 12 โวลต์ 400 โอห์ม