วงจรสวิตซ์ Debouncer

 
     
 

 
     
            เราสามารถใช้วงจรนับสิบพร้อมด้วยสวิตซ์แบบปุ่มกดเพื่อสร้างวงจรเลือกความถี่ในวงจรกำเนิดสัญญาณ และพัฒนาวงจรนี้เป็นวงจร Debouncer เชื่อมต่อเป็นสวิตซ์ของวงจรนับ  
     
 

      ในส่วนของไอซี 555 นั้นที่เอาต์พุตจะสร้างสัญญาณพัลส์ได้ก็ต่อเมื่ออินพุตมีสถานะเป็น Low ถ้าอินพุตเป็นสถานะ Low หลังจากที่พัลส์ของเอาต์พุตจบ ไอซี 555 จะสร้างสัญญาณทริกซ้ำ เมื่อคาปาซิเตอร์ C1 คายประจุผ่านทางตัวต้านทาน R2 ด้วยเหตุนี้เอาต์พุตจึงมีสัญญาณพัลส์ปรากฎออกมาขณะกดสวิตซ์ ซึ่งเราใช้สวิตซ์ปุ่มกดในการเลือกความถี่ในแต่ละครั้ง