วงจรแสดงผลนับสิบขนาด 4 บิต

 
 

 

 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

                  ไอซีแสดงผลถือว่ามีประโยชน์นานานับประการใช้เป็นเครื่องมือในปัจจุบัน วงจรนี้สร้างโดยใช้ไอซีเบอร์ GAL22V10 ในการขับ 7 – เซกเมนต์สองตัวโดยไม่มีการมัลติเพล็กซ์ รหัสไบนารีขนาด 4 บิตที่อินพุต A/B/C/D ทำหน้าที่แปลงเป็นเลขฐานสิบ ในตัวอย่างสำหรับการประยุกต์ใช้งาน เช่น Audio Limited ( สำหรับ DVD ) อย่างไรก็ตามข้อความที่บันทึกไว้ของระดับแรงดัน มัลติเพล็กเซอร์จะใช้ในการขับตัวนับไบนารี 4 บิต วงจรนี้จะให้คุณสมบัติการแสดงผลและการกำหนดที่ดีกว่า

 
     
 

                  7 – เซกเมนต์จะแสดงผลตามค่าที่เปลี่ยนแปลงในตาราง

 
     
 

                  ในตารางเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนสมการที่ให้ผลลัพธ์ในการโปรแกรมอุปกรณ์ประเภท GAL ซึงสามารถใช้ maxterms หรือ minterms ก็ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของตัวเลขที่น้อยที่สุด เอาต์พุตจะแอคทีฟที่ Low ซึ่งตัวต้านทาน R1 ถึง R9 เป็นตัวกำหนดกระแสที่ไหลผ่านเซกเมนต์แต่ละตัวประมาณ 3 mA ตัวแสดงผลนั้นจะต่อโดยใช้คอมมอนอาโนด ตัวแสดงผลที่ใช้มีขนาดเล็กมากโดยัวอักษรมีขนาดสูงเพียง 7 ม.ม. ( ซึ่งสูงทั้งหมด 10 ม.ม. ) สำหรับแผ่นปริ๊นแสดงด้านล่าง ซึ่งในการใช้งานจริงนั้นอาจแยก LD1 และ LD2 ออกไปติดตั้งภายนอกก็ได้