เครื่องตรวจสอบไฟแรงดันสูง

 

 
 

 
     
 
 
     
 

                  วงจรนี้ใช้ในการตรวจสอบและให้สัญญาณไปยังวงจรอื่นเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อแรงดันไฟ 220 โวลต์ สำหรับวงจรนี้ใช้ออปโต้คัปเปิล IC1 ส่วนแอลอีดีในไอซีนั้นจะต่อคร่อมกับไดโอดบริดจ์ BD1 โดยไฟเมนนี้จะถูกต่อ R1 – C1 – R2 เป็นวงจรแบ่งแรงดันก่อนป้อนแรงดันไปยังไดโอดบริดจ์ เมื่อตัวเก็บประจุทำการเก็บประจุกระแสที่ไหลผ่านไดโอดนั้นจะมีประมาณ 700ไมโครแอมป์ ( สำหรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ) ผลลัพธ์ทำให้ LED มีแสงสว่างซึ่งเพียงพอกับการทำให้โฟโต้ทรานซิสเตอร์ทำงาน แรงดันที่ตกคร่อมแอลอีดีนั้นจะประมาณ 1 โวลต์ และวงจรนี้จะใช้กระแสไฟก็ต่อเมื่อเปิดสวิตซ์ให้วงจรทำงานเท่านั้น ซึ่งการสร้างวงจรนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบความคงที่ของแรงดันไฟ และวงจรนี้สามารถต่อจากสวิทซ์ on / off ของวงจรหรือปลั๊กไฟก็ได้

 
     
 

                  ตัวอย่างการใช้งานเช่น ใช้ในการตรวจสอบในวงจรปรีแอมป์ หลังจากที่เครื่องเล่นบันทึกเสียงได้สวิตซ์ออนแล้ววงจรนี้ที่เชื่อมต่อจากอินพุต Line – in ของซาวด์การ์ดไปยังปรีแอมป์นั้นจะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ส่วนตัวอย่างในการใช้งานอื่นๆ อาทิเช่นสร้างเป็นวงจรรีเซต power – on ในระบบการป้องกันต่างๆ

 
     
 

                  ทรานซิสเตอร์ T1 นั้นสามารถทำงานที่กระแส 10 mA ซึ่งในวงจรใช้แรงดันของทรานซิสเตอร์ประมาณ 200 มิลลิโวลต์ ที่กระแสประมาณ 20 mA

 
     
 

                  ออปโต้คัปเปิลสามารถทนแรงดันสูงสุดได้ประมาณ 30 โวลต์ ในขณะที่วงจรนี้ได้ต่อฟิวส์ F1 เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อการป้องกันอีกระดับหนึ่ง