วงจรรวมเสียงซีดีรอม
 
 
 

                  วงจรนี้เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะรวมเอาเอาต์พุตของตัวขับซีดีรอมจำนวนสองตัวเชื่อมต่อจะใช้วิธีการต่อแบบสแต็กดังรูป และเอาต์พุตถูกกำหนดให้มีสัญญาณรบกวนต่ำ โดยวงจรนี้ใช้ออปแอมป์ทั้งหมดสี่ตัวและอุปกรณ์ทางด้านพาสซีฟอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งคุณอาจต่อเพิ่มวงจรมิกเซอร์เข้าไปที่วงจรบัฟเฟอร์ตัวแรกก่อนจะทำการบวกสัญญาณเข้าด้วยกันได้ และ วงจรนี้ยังมีการป้องกันสัญญาณที่อาจย้อนกลับ หรือ สัญญาณรบกวนจากซีดีรอมทั้งสองตัวอีกด้วย

 

                  การบวกสัญญาณสเตอริโอสองสัญญาณเข้าด้วยกันนั้นจะใช้ตัวต้านทาน R3 / R9 และ R6 / R12 ซึ่งตัวต้านทานเหล่านี้จะทำหน้าที่แบ่งแรงดันของสัญญาณแอมปลิจูดให้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในแต่ละช่องสัญญาณโดยอัตราขยายของบัฟเฟอร์ทั้ง 4 ตัว จะถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 เพื่อใช้เป็นตัวชดเชย

 

                  วงจรนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์จากแหล่งจายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรับรองว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานและรวมไปถึงกระแสที่ใช้ในวงจรทั้งหมดนี้ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหากับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแต่อย่างใด