วิทยุทรานซิสเตอร์ราคาประหยัด

 
 

 

 
 
 
     
 

                  วงจรดังรูปแสดงภาคออดิโอซึ่งใช้วงจรคอมมอนคอลเล็กเตอร์ในการทำงานซึ่งไม่สามารถหน่วงวงจรแบบปรับคลื่นได้แต่สามารถเพิ่มผลตอบสนองได้ดี ขณะที่วงจรมีความไวในการรับสัญญาณดีและสามารถแยกสัญญาณคลื่นไม่ให้รบกวนกันได้ ซึ่งวงจรนี้ใช้แรงดันไฟที่ค่อนข้างต่ำ ภาคขยายเสียงของวงจรจะใช้ทรานซิสเตอร์ทั้งหมด 3 ตัว โดยที่ปุ่มรับเสียงจะใช้โพเทนชิโอมิเตอร์ และ ใช้ท่อนเหล็กเฟอร์ไรต์ในการปรับหาคลื่น ( มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 ซม. และ ยาว 10 ซม. ) โดยใช้ลวดทองแดงชุบพันรอบเหล็กเฟอร์ไรต์ประมาณ 50 รอบ และ จะต่อสายอากาศจากภายนอกยางประมาณ 2 เมตร ซึ่งจากการทดลองใช้สามารถรับได้ทุกสถานี วิทยุนี้ไม่เพียงแต่ประหยัดอุปกรณ์เท่านั้นวงจรนี้ยังกินกระแสไฟเพียง 10 มิลลิแอมป์ และ สามารถใช้ถ่านไฟฉายอัลคาร์ไลน์ขนาด AA ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ถึง 200 ชั่วโมง

 
     
  รายละเอียดของวิทยุตัวนี้สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 

-  เครื่องวิทยุรับคลื่นขนาดกลางโดยใช้เสาอากาศเฟอร์ไรต์
-  เปลี่ยนสายอากาศได้ตามใจชอบ
-  ใช้แรงดันไฟ 1.5 โวลต์ กินกระแสประมาณ 10 มิลลิแอมป์
-  วงจรประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ 4 ตัว ในการทำงาน
-  เอาต์พุตใช้ลำโพงขนาด 8 โอห์ม 1 วัตต์