วงจรสวิตซ์รหัสอย่างง่าย

 
 

 

 
 
 
     
 

                  นี่คือวงจรสวิตซ์รหัสอย่างง่ายโดยใช้รหัสจากตัวเลข 0 – 9 โดยสามารถกดรหัสผิดได้เพียงสองครั้งเท่านั้น วงจรที่แสดงนี้จะใช้รหัส 4 รหัส ในกรณีใช้รหัส “ 2057 “ ส่วนสวิตซ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกต่อลงกราวด์ทั้งหมด

 
     
 

                  เมื่อมีแรงดันไฟไปเลี้ยงวงจร ตัวเก็บประจุ 0.33 uF ที่เชื่อมต่ออยู่กับขา 1 ของไอซีอินเวอร์เตอร์ IC/1 จะทำการคายประจุทำให้กลายเป็นลอจิก low ทางด้านเอาต์พุต high จะถูกกลับสัญญาณโดยเกตตัวที่ 2 ( IC/2 ) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นลอจิก low ที่ขา 4 ส่วนที่ขาอิมิตเตอร์ของ Q1 ผ่าน D1 เป็นเหตุให้ทรานซิสเตอร์นำกระแส แรงดันตกคร่อมที่ขาคอลเล็กเตอร์จะดึงอินพุตของ IC1/3 เป็น low โดยที่จะรีเซตตัวนับของ IC2

 
     
 

                  ขบวนการีเซต ที่ขาเอาต์พุต O0 ( ขา 3 ) ของ IC2 จะเป็นลอจิก High ซึ่งจะทำการเก็บประจุที่ตัวเก็บประจุ 0.33 ?F เริ่มคายประจุผ่านตัวต้านทาน 33 กิโลโอห์ม และ 10 เมกะโอห์ม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ms ในการกดสวิตซ์ครั้งต่อไป ถ้าไม่มีการกดสวิตซ์ในช่วงเวลาดังกล่าว เอาต์พุตของ IC1/2 จะเป็นลอจิก low ซึ่งขออิมิตเตอร์ของ Q1 ก็จะเป็นลอจิก low และ รีเซตไอซีตัวนับผ่าน IC1/3 ตรงจุดนี้ทำให้รหัสถูกรีสตาร์อีกครั้ง

 
     
 

                  เมื่อรหัสตัวที่ 2  ถูกป้อนเข้ามา ( ในที่นี้คือ 0 ) ขาอิมิตเตอร์ของ Q2 จะถูกดึงให้เป็น high อีกครั้ง Q2 ก็จะทำงานและหลังจากถูกหน่วงเวลา เอาต์พุตของ IC1/5 ก็จะเป็นลอจิก low เมื่อสวิตซ์ถูกปล่อย Q2 ก็จะหยุดการทำงาน เอาต์พุตของ IC1/5 ก็จะเป็นลอจิก high และ ไอซีตัวนับก็เลื่อนไปสู่สถานะที่ 2

 
     
 

                  หมายเหตุ  ขณะที่สวิตซ์ถูกกดเอาต์พุตของ IC1/4 จะเป็น high ตัวเก็บประจุ 0.33 ?F จะเก็บประจุอีกครั้งและก่อนหน้าการรีเซตประมาณ 3 ms ด้วยเหตุนี้เวลาที่ใช้ในการกดสวิตซ์อีกครั้งก็จะประมาณอีก 3 ms

 
     
 

                  กระบวนการนี้เป็นการทำงานของสวิตซ์แต่ละตัวตามลำดับ ถ้ากดสวิตซ์ผิด IC2 ก็จะทำการรีเซตตามขั้นตอนข้างต้นตรงกันข้ามถ้ากดสวิตซ์ถูกทั้ง 4 ตัว เอาต์พุต O4 ก็จะเป็นลอจิก high และส่งสัญญาณไปกระตุ้น Q3 และ รีเลย์ RY1 ตามลำดับ

 
     
 

                  Q3 นั้นจะใช้กระแสโหลดประมาณ 300 มิลลิแอมป์ ถ้าต้องการกระแสที่มากกว่านี้ สามารถเปลี่ยนไปใช้วงจรดาลิงตัน หรือ เพาเวอร์มอสเฟส ส่วนที่ D4 ใช้ในกรณีที่โหลดเกิดการเหนี่ยวนำ ( เช่น รีเลย์ , โซลินอยต์ เป็นต้น )