เครื่องวัดคาปาซิเตอร์ ESR

 
 

 

 
 
 
     
 

                  นี่เป็นวงจรวัดตัวเก็บประจุแบบ ESR ที่ใช้ไอซีไทเมอร์ 555 ( IC1 ) ในการกำหนดให้ทำงานเป็นวงจรกำเนิดความถี่ประมาณ 2.3 kHz เพื่อใช้เป็นเวลามาตรฐาน ซึ่งจะผลิตสัญญาณพัลส์ช่วงแคบๆ ( ประมาณ 7.7 us ) ที่ตัวเก็บประจุ ภายใต้การทดสอบผ่านแนนต์เกตชมิตต์ทริกเกอร์ ( IC2 ) และ ทรานซิสเตอร์ Q1

 
     
 

                  ตัวต้านทาน 100 โอห์ม ที่ต่ออนุกรมกับ Q1 จะทำหน้าที่จำกัดกระแสประมาณ 50 มิลลิแอมป์ ในขณะที่การทดสอบนั้นตัว ESR จะใช้ความต้านทานขนาด 1 โอห์ม เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์ให้กับตัวเก็บประจุประมาณ 50 มิลลิโวลต์ ซี่งหมายความว่าที่ออสซิสโลสโคปจะมีการปรับ vertical sensitivity ไว้ประมาณ 5 มิลลิโวลต์ซึ่งสามารถวัดตัว ESR ได้ถึง 0.1 โอห์ม หรือ น้อยกว่านั้น

 
     
 

                  ทรานซิสเตอร์ Q2 จะทำให้ตัวเก็บประจุที่ทดสอบนั้นคายประจุในขณะอยู่ที่ตำแหน่ง off ของรอบการทดสอบ ขณะที่ได้โอด D1 และ D2 จะทำหน้าที่กำจัดแรงดันเอาต์พุตสูงสุดให้มีประมาณ 0.6 โวลต์ ซึ่งตรงกับตัวต้านทานของ ESR ประมาณ 12 โอห์ม ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน

 
     
 

                  ในวงจรนี้สามารถใช้พลังงานจากถ่านขนาด AA จำนวน 4 ก้อน แทนเพาเวอร์ซัพพลาย 5 โวลต์ ได้ซึ่งทำให้ไม่เป็นปัญหาต่อเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน