วงจรควบคุมความเร็วพัดลม

 
 

 

 
   
     
 

                  เครื่องรับโฮมเธียเตอร์ของผู้เขียนเมื่อเปิดไปได้สัก 30 นาที มักจะร้อนมากซึ่งอุณหภูมิอาจร้อนถึง 40 องศาเซลเซียส จึงได้ตัดสินใจที่จะติดตั้งพัดลมลงไปในกล่องที่ทำขึ้นมา โดยการเจาะฝาบนของเครื่องรับซึ่งกว้างประมาณ 75 ม.ม. และใช้พัดลมขนาด 12 โวลต์ โดยใช้พัดลมเก่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

 
     
 

                  ซึ่งหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วปรากฎว่าอุณหภูมิที่ตัวเครื่องต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ดีพัดลมนั้นมีเสียงดังค่อนข้างรำคาญพอสมควร จึงได้มีการออกแบบวงจรนี้เพื่อลดระดับเสียงรบกวนเหล่านั้น

 
     
 

                  อุณหภูมิอากาศในกล่องนั้นจะถูกตรวจสอบโดย LM335 ( TS1) ซึ่งยึดติดกับท่ออลูมิเนียมขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 ม.ม. และ ติดตั้งไว้ที่ฝาด้านบนของเครื่องรับ

 
     
 

                  เอาต์พุตของไอซี LM335 จะไต่ขึ้นทุกๆ 10 มิลลิโวลต์ต่อองศาเซนติเกรด ซึ่งถ้าวัดได้ศูนย์ที่เอาต์พุตก็จะเท่ากับ -273 องศาเซลเซียส ดังนั้น ที่ 20 องศาเซลเซียสเอาต์พุตจะได้ประมาณ 2.93 โวลต์ วงจรนี้ประยุกต์ใข้ขาอินพุตนอนอินเวอร์ติ้งของออปแอมป์ 741 ( IC1 ) โดยใช้ซีเนอร์ไดโอดขนาด 5.1 โวลต์ เบอร์ 1N4733 ในการกำหนดแรงดันอ้างอิงสำหรับเป็นอินพุตอินเวอร์ติ้งโดยผ่านทางทริมพอต VR1

 
     
 

                  เอาต์พุตของออปแอมป์จะไปขับทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันเบอร์ TIP122 ( Q1 ) ซึ่งจะไปขับมอเตอร์ของพัดลมให้หมุน ซึ่งในการคำนวณออปแอมป์นั้นจะได้อัตราของแรงดันประมาณ 12 โวลต์ ต่ออุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส โดยพัดลมนั้นจะทำการติดตั้งไว้บนแผ่นเหล็กของกล่องพลาสติกขนาดเล็ก

 
     
 

                  การติดตั้งในตอนแรกจะต้องปิดเครื่องรับทุกตัวก่อนจากนั้นทำการติดตั้งโดยให้อุณหภูมิล้อมรอบมีประมาณ 20 องศาเซลเซียส จากนั้นค่อยปรับ VR1 จนกระทั่งพัดลมนั้นหยุดหมุน

 
     
 

                  ขณะที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 32 องศาเซลเซียส ตัวพัดลมยังคงหมุนค่อนข้างเงียบ และ ยังคงทำงานต่อเนื่องไปอีกประมาณ 30 นาที หลังจากที่ได้ปิดสวิตซ์เครื่องรับแล้ว