เครื่องรับอินฟราเรดสั่งงานสองตำแหน่ง

 

 
 

 
     
 

      วงจรนี้ทำงานร่วมกับเครื่องส่งอินฟราเรด (IR transmitter) โดยช็ไอซี HT12D ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
     
 

      สัญญาณอินฟราเรดจากเครื่องส่งจะถูกส่งเข้ามาผ่านไอซีตรวจจับสัญญาณอินฟราเรด IC4 ที่เอาต์พุตจะทำการดีมอดูเลตสัญญาณและนำไปใช้ผ่าน R2 และ T1 ซึ่งเดินทางไปยังอินพุตของ IC1 (ไอซีวงจรถอดรหัสคือ HT12D ) ซึ่งบนแผ่นปริ๊นนั้นเส้นลายทองแดงของขาแอดเดรส IC1 จะมีขนาดที่บางมากซึ่งจะถูกเชื่อมต่อไปยังกราวด์ ซึ่งค่าแอดเดรสมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถทำให้เป็นลอจิก high ได้โดยการตัดเส้นแอดเดรสที่ต้องการออก

 
     
 

      ซึ่งการเปลี่ยนค่าของแอดเดรสนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งถ้าในกรณีที่วงจรมีการใช้งานหลายๆ ชุดในที่เดียวกัน

 
     
 

      โดยเมื่อจะทำการตั้งค่าแอดเดรสให้ตรงกับรหัสแอดเดรสของเครื่องส่งอินฟราเรดที่ขา 17 ของIC1 จะเป็น high สำหรับเวลาที่สัญญาณส่งถูกนำมาใช้ แอลอีดี D4 จะสว่างขึ้น

 
     
 

      พัลส์จะถูกป้อนเข้าที่ขาอินพุตของ IC3 ซึ่งเป็นวงจรนับสิบ หลังจากนั้นแต่ละพัลส์ของวงจรนับสิบจะสร้างเอาต์พุต high ถัดไปและเอาต์พุตก่อนหน้านั้นจะเป็น low อีกครั้ง

 
     
 

      เมื่อเปิดสวิตซ์ไฟ ตัวเก็บประจุ C4 และตัวต้านทาน R6จะทำการรีเซตไอซีเพื่อความแน่ใจ หลังจากนั้นเอาต์พุตตัวแรกจะกลายเป็น high และตัวอื่นที่เหลือเป็น low เป็นเหตุให้รีเลย์ถูกเชื่อมต่อจากเอาต์พุตตัวที่สองถัดมาเพียงตัวเดียว

 
     
 

      หลังจากพัลส์ตัวแรกถูกส่งรีเลย์ Re1 จะสวิตซ์ออนผ่าน R7 และ T1 จากนั้นพัลส์ถัดมาก็จะทำให้ Re1 และ Re2 ทั้งคู่สวิตซ์ออน และหลังจากนั้นพัลส์ถัดมาก็จะทำให้ Re2 สวิตซ์ออนเพียงอย่างเดียว

 
     
 

      การรีเซตอินพุตของไอซีนับสิบนั้นจะทำการเชื่อมต่อไดโอด D3 ผ่านไปยังขาเอาต์พุต Q4 เป็นเหตุให้สวิตซ์ถูกทำให้กลับไปยังตำแหน่งเดิมหลังจากพัลส์ถัดไป