วงจรปิดสวิตซ์อัตโนมัติ

 

 
 

 
     
 

      โดยส่วนใหญ่ในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ต้องอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่และมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตและนักออกแบบพยายามในการคิดค้นและผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ให้กินกระแสน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้น

 
     
 

      ในวงจรนี้ก็เช่นกันสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ และสวิตซ์จะปิดสวิตซ์อัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1 นาที ค่ากระแสสูงสุดของสวิตซ์ประมาณ 20 mA ซึ่งถือว่าพอเพียงสำหรับอุปกรณ์โดยส่วนใหญ่

 
     
 

      การทำงานของวงจร สวิตซ์จะถูกสร้างมาจากทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ซึ่งจะถูกกระตุ้นมาจากสวิตซ์ S1 โดยตัวทรานซิสเตอร์จะถูกขยายค่อนข้างสูงมาก ซึ่งจะทำให้รักษาระยะเวลาให้นานขึ้นและสร้างความเสถียรด้วยตัวเก็บประจุ C1 (100 uF) ขณะที่ตัวต้านทาน R3 ทำหน้าที่จำกัดการประจุกระแสของตัวเก็บประจุ C1 เพื่อให้แน่ใจในระยะของ S1 และตัวต้านทาน R1 และ R2 จะต่อร่วมกับ C1 เพื่อกำหนดเวลาสวิตซ์ออน เมื่อเวลาผ่านไป R1 จะทำให้ T1 สวิตซ์ออฟ

 
     
 

      เมื่อตัวทรานซิสเตอร์สามารถควบคุมค่า UBE ได้ประมาณ 10 V ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไดโอดในการป้องกันกระแสไฟฟ้า