วงจรฟิลเตอร์ไฟ 220 โวลต์

 

 

วงจรนี้เป็นวงจรที่ทำได้ง่ายสำหรับวงจรฟิลเตอร์ไฟ 220 โวลต์โดยที่จะมีซ็อกเก็ต,สวิตซ์หรือไม่มีก็ได้ ในกรณีของวงจรฟิลเตอร์นี้จะมีความคล่องตัวสูงในการใช้งานโดยจะใช้ขดลวดในการทำงานเพื่อให้เกิดความแตกต่างของกระแสที่นำไปใช้งานซึ่งต้องใช้ขดลวดที่มีลักษณะพิเศษและเราสมารถเลือกใช้งานได้จากผู้ผลิตที่มีขายกันตามท้องตลาด

 
 
 

วงจรนี้ใช้ได้กับกระแสสูงถึง 3.6 แอมป์(800 VA) ในการทำงานจริง ซึ่งไม่ได้ใช้ค่าความแตกต่างของคาปาซิเตอร์เพื่อความสะดวกเราสามารถเลือกขดลวดได้ถึงสองรูปแบบ โดยสำหรับตัวเก็บประจุขนาด 0.01 ไมโครฟารัดใช้กับขดลวดขนาด 15 ม.ม.(ซึ่งจะใช้แบบนี้เป็นพื้นฐาน) และสำหรับตัวเก็บประจุขนาด 0.1 ไมโครฟารัด สามารถเลือกขนาดได้ทั้ง 10 หรือ 15 ม.ม.

 

ข้อควรระวัง : วงจรนี้ใช้กับไฟแรงดันสูง 220 โวลต์ ฉะนั้นไม่ควรสัมผัสโดยตรงนะครับ