เครื่องช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่อัตโนมัติ

 
 

 

 
     
 

วงจรแสดงดังรูปเป็นวงจรที่สร้างง่ายและราคาไม่แพงสำหรับการป้องกันการใช้งานของอุปกรณ์ของเราด้วยการปิดแบตเตอรี่เมื่อไม่ใช้งาน สำหรับการใช้งานอุปกรณ์พกพาโดยส่วนใหญ่นั้นต้องการจำกัดเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ เช่น เครื่องมือวัด,กีต้าร์จูนเนอร์และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ขณะที่เรากดเปิดปิดสวิตซ์ วงจรก็จะป้อนแรงดันไฟให้กับวงจรของเราตลอดเวลา และถ้าเรากดสวิตซ์อีกครั้งวงจรนี้ก็จะปิดและหยุดทำงานจนกระทั่งกดสวิตซ์ครั้งถัดไป ในกรณีที่เราลืมปิดสวิตซ์วงจรนี้ก็จะทำการปิดสวิตซ์โดยอัตโนมัติซึ่งเราสามารถตั้งเวลาในการปิดสวิตซ์ดังกล่าวได้

 
     
 

ที่ IC1 และส่วนเกี่ยวข้องนั้นทำหน้าที่เป็นวงจรเปิดปิดไบสเตเบิลและทำหน้าที่ป้องกันการกระแทกของหน้าสัมผัสของสวิตซ์อีกครั้งอีกด้วย ซึ่งไอซีบัฟเฟอร์IC1/3 ทำหน้าที่เปิดปิดสัญญาณและแยกส่วนของการประจุกระแสจาก R1 และ C1 โดยสัญญาณดังกล่าวจะถูกป้อนไปยังไอซีไทเมอร์ IC2 ซึ่งกำหนดเป็นโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ซึ่งจะยังคงทำงานอยู่จนกระทั่งเวลา times out โดยคำนวณได้จากสูตร

 
     
 

      T=1.1 X RtCt

 
 
 
     
  จากวงจรนี้จะใช้เวลาประมาณ 6 นาที โดยเวลาดังกล่าวจะถูกป้อนให้กับ Q1 ซึ่งจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์กระตุ้น medium power ผ่านทรานซิสเตอร์Q2 ซึ่งวงจรจะใช้ทรานซิสเตอร์แบบ PNP เพื่อควบคุมค่ากำลังสูญเสียของโหลดที่ต่อกับวงจรซึ่งกำลังสูญเสียมาจากแรงดัน VCE (set) ประมาณ 0.2 โวลต์ ที่ 100 มิลลิแอมป์ หรือ 20 มิลลิวัตต์ สำหรับในกรณีที่การใช้งานมีความต้องการกระแสที่มากขึ้นเราสามารถเลือกใช้งานทรานซิสเตอร์ตัวอื่นที่เหมาะสมแทนได้ หรือใช้มอสเฟตก็สามารถนำมาใช้งานได้เช่นกันในกรณีที่ต้องการกำลังสูญเสียขณะสแตนบายด์ที่ต่ำกว่าหรือแรงดันตกคร่อมที่ต่ำกว่าระหว่างแบตเตอรี่กับอุปกรณ์ที่นำมาต่อใช้งาน  
     
  ค่ากำลังสูญเสียขณะสแตนบายด์ตอนปิดสวิตซ์นั้นจะมีขนาดน้อยมากเพราะว่าวงจรจะป้อนกระแสไปยังขาเกตของซีมอสในขณะปิดสวิตซ์เท่านั้น ส่วนแอลอีดี D1 จะทำหน้าที่แสดงสถานะการเปิดปิดของวงจร ซึ่งไม่จำเป็นต้องต่อแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกแต่อย่างใดเนื่องจากแอลอีดีจะต่อจากชุดขับของทรานซิสเตอร์อยู่แล้ว การเปลี่ยนเอาต์พุตไปยัง 0 โวลต์ขณะเวลา timeout เพื่อความแน่ใจในการปิดวงจรจะต้องต่อตัวเก็บประจุ C5 ในการป้อนกลับเพื่อปิดเปิดวงจรไบสเตเบิลในสถานะปิดซึ่งวงจรนี้จะช่วยคนที่ชอบลืมปิดสวิตซ์อยู่เสมอ และการทำงานของวงจรที่กล่าวมาก็ง่ายมากสำหรับคนที่ไม่ชอบยุ่งกับการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์