สัญญาณเตือนภัยตอนกลางคืน

 
     
     
 

                  โดยมากวงจรสัญญาณเตือนภัยตอนกลางคืนมักใช้ออปแอมป์และ IC สำเร็จรูปบางตัวมาประยุกต์ใช้งาน ในวงจรที่จะนำเสนอนี้ก็เช่นเดียวกัน เราใช้ IC Timer 555 ที่นิยมใช้กันมากเบอร์หนึ่งมาสร้างเช่นกัน โดยวงจรต่อเป็นวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ซึ่งใช้ตัวต้านทาน R2 และตัวเก็บประจุ C1 เป็นตัวกำหนดเวลา เริ่มต้นสภาวะแรกเมื่อ R1 ซึ่งเป็น LDR ( Light dependent resistor ) ดับอยู่ ค่าความต้านทานที่ตัวมันนั้นจะสูง ทำให้ขา 2 ของIC555 เปรียบเสมือนต่อลงกราวด์และเมื่อมีแสงมากระทบที่ตัว R1 ก็จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้ขา 2 ของ IC1 ทำงาน ทำให้เปียโซขนาด 6 โวลด์ เสียงดังขึ้นมา การปรับค่าความต้านทาน P1 นั้นขึ้นอยู่กับแสงสว่างบริเวณที่วงจรของเราติดอยู่

 
 
 
 

                  การติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดก็คือติดไว้กับผนังบ้านบริเวณทางเข้าหรือห้องโถง จากนั้นค่อยปรับค่าความไวในการรับแสงจาก P1 ได้ตามความเหมาะสม