ลอจิกโพรบ  3 สถานะ

 
 

 

 
 
 
     
 
จากวงจรที่เราเห็นจะใช้ไอซีนอร์เกตเบอร์ 4001 ซึ่งบรรจุเกตสองอินพุตจำนวน 2 ตัวเข้าด้วยกันโดยจะใช้เป็นอุปกรณ์วัดระดับสัญญาณลอจิกและเป้นวงจรขับแอลอีดีอีกด้วย โดยต่อเป็นวงจรโมโนสเตเบิลซึ่งใช้เกตสองตัวต่อแบบคัปเปิลแบบไขว้
 
     
 
เริ่มกันที่ด้านอินพุตกันก่อนโดยสัญญาณโพรบนี้จะเชื่อมต่อไปยังขา 5 และขา 6 ของไอซี IC1/2 ผ่านวงจรป้องกันซึ่งประกอบด้วยตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์มสองตัวและซีเนอร์ไดโอด 16 โวลต์หนึ่งตัว
 
     
  ในการป้องกันของวงจรสามารถป้องกันแรงดันอินพุตได้สูงถึง 300 โวลต์ แม้ว่าการใช้โลจิกโพรบในการวัดระดับนี้นั้นจะไม่แน่นอน แต่กระนั้นตัวต้านทานทั้งสองตัวและตัวซีเนอร์ไดโอดก็ยังสามารถป้องกันได้ดีระดับหนึ่งทีเดียว  
     
 

ที่ตัวต้านทาน 100 เมกกะโอห์มนั้นจะรักษาระดับสัญญาณของขาอินพุตเกตให้เป็น  low และป้องกันอินพุตขณะคาปาซิแตนซ์จะประจุและทำให้เกิดการหน่วงเวลาวัดลอจิกระดับสูง

 
     
 

เอาต์พุตของ IC1/2 นั้นจะป้อนไปยังขา 1 และ 2 ของ IC1/2 ซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณและขับแอลอีดี ซึ่งที่เกตนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณอินพุตของเกตทั้งสอง ที่ถูกกลับสัญญาณผ่านเกต IC1/1 นั้นจะถูกยกระดับของสัญญาณอินพุตขึ้น

 
     
  ด้วยเหตุนี้เมื่ออินพุตเป็น low เอาต์พุตของ IC1/1 จะเป็น  low ตาม และไฟแอลอีดีสีเขียวก็จะสว่างขึ้น เมื่ออินพุตกลายเป็น high แอลอีดีสีเขียวก็จะดับลงและแอลอีดีสีแดงก็จะสว่างขึ้นแทนนั่นเอง  
     
  เอาต์พุตของ IC1/2 ถูกคัปเปิลโดยผ่านตัวเก็บประจุ 0.001 ไมโครฟารัดไปยังขาอินพุตแรกของ IC1/3 ซึ่งอินพุตจะเป็น low เนื่องจากตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์มถูกเชื่อมต่อกับกราวด์เอาต์พุตของ IC1/3 ขา 10จะถูกคัปเปิลผ่านตัวเก็บประจุ 0.18 ไมโครฟารัด ไปยังอินพุตของ IC1/4 ซึ่งอินพุตจะเป็น high เนื่องจากตัวต้านทาน 100 กิโลโอห์มถูกต่อกับแหล่งจ่าย ทำให้เอาต์พุตขา 11 เป็น low  
     
 

      การเปลี่ยนสัญญาณจาก low เป็น high นั้น ที่เอาต์พุตของ IC1/2 ทำให้ขา 8 ของ IC1/3 เป็น highและผลที่เกิดขึ้นทำให้ขา 10 เป็น low ซึ่งจะทำให้ขา 12 และ 13 กลายเป็น low สิ่งที่ได้คือขา 11 จะกลายเป็น high นั่นเอง และด้วยเหตุนี้ทำให้ LED3 สว่างขึ้น ขณะที่ขา 11 จะเชื่อมต่อไปยังขา 9 ของ IC1/3 ซึ่งทำหน้าที่รักษาเอาต์พุตของ IC1/3 ให้เป็น low

 
     
 

แอลอีดีสีเหลืองจะสว่างขึ้นจนกระทั่งแรงดันของตัวเก็บประจุ 0.18 ไมโครฟารัด ถูกประจุผ่านตัวต้านทาน 100 กิโลโอห์ม ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังอินพุตของ IC1/4 ทำให้เอาต์พุตของ IC1/4 กลายเป็น low เป็นผลให้แอลอีดีสีเหลืองดับลงและเอาต์พุตของ IC1/3 จะกลายเป็น high อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนสัญญาณ high ไปเป็น low จะทำให้แอลอีดีสีเหลืองสว่างโดยซึ่งใช้เวลาประมาณ 18 มิลลิวินาที ดังนั้นที่แอลอีดีสีเขียวหรือสีแดงสว่าง วงจรก็จะแสดงผลตามสภาพลอจิกที่เราวัดได้ (เช่น  low หรือ high) แหล่งจ่ายไฟสำหรับวงจรนี้อยู่ในวงจรเดียวกัน โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด 6 โวลต์ จำนวนสองก้อน และใช้ไดโอด D1 ในการป้องกันลอจิกโพรบเมื่อคุณใส่แบตเตอรี่ผิดทาง ซึ่งแรงดันที่ตกคร่อมไดโอดนั้นจะประมาณ 5 ถึง 6 โวลต์

 
 

      หมายเหตุ สายกราวด์ที่ใช้ในการวัดนั้นสามารถเชื่อมต่อกับ 0 โวลต์ของวงจรได้ทันที