ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์

 
 

 

 
 
 
     
 

การออกแบบวงจรนี้ใช้พื้นฐานของไอซีไทเมอร์เบอร์ 555 ซึ่งจะเปลี่ยนแรงดันไฟบวก 9 โวลต์ไปเป็นแรงดันไฟลบ โดยวงจรที่แสดงนี้นำไปประยุกต์ใช้ทำงานเป็นอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบตเตอรี่หรือไอซีรุ่นเก่าที่ต้องการกระแสไฟลบในการทำงาน

 
 
 
  ไอซี TLC555 ที่ใช้เป็นไอซีประเภทซีมอสซึ่งเป็นรุ่นที่เก่ากว่า NE555 ถ้าหากคุณไม่ต้องการใช้หรือถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถช้เบอร์ 7555 แทนได้ที่ไอซี TLC555 ต่อเป็นวงจรแบบอะสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ซึ่งตัวต้านทาน R2 ,R3 และตัวเก็บประจุ C1 ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดค่าความถี่ ซึ่งความถี่ที่ได้ประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ ขณะที่สัญญาณพัลส์รูปสี่เหลี่ยมจะถูกผลิตโดยวงจรออสซิลเลเตอร์ซึ่งมี Duty Factor เท่ากับ 0.5 และจะป้อนไปยังวงจรเรกติไฟเออร์ที่ต่อเรียงกัน คือ C3 , D1 , D2  และ C4  
     
 

หมายเหตุ วงจรนี้ใช้ไดโอดเบอร์ BAT85 เพราะว่าไดโอดแบบนี้จะมีแรงดันฟอร์เวิร์ดตกคร่อมประมาณ 0.4 โวลต์ และแรงดันย้อนกลับ 0.7 โวลต์ สำหรับไดโอดซิลิกอนจะเหมือนกับเบอร์ 1N4148 ที่ใช้กันทั่วไป ส่วนที่ตัวเก็บประจุ C4 จะทำให้แรงดันมีความเรียบมากขึ้น ขณะที่ตัวเก็บประจุ C5 จะทำหน้าที่กำจัดสัญญาณความถี่รบกวนประเภทความถี่สูงทิ้งไป

 
     
  โดยแรงดันอินพุตที่ป้อนให้กับไอซี TLC555 นั้นจะถูกดีคัปเปิลโดย R1, C6 และ C7 ขณะที่กระแสของคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับโหลดที่ต่อเชื่อมเข้ามายังขาเอาต์พุต -9 โวลต์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้โหลดสามารถดูได้จากตาราง ขณะที่เอาต์พุตสามารถใช้กระแสได้ประมาณ 10 mA ก่อนที่แรงดันเอาต์พุตจะลดลง  
     
 

       สำหรับการประกอบวงจรก็ไม่ยากครับ โดยได้ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ไว้ให้แล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที