เครื่องวัดอุณภูมิ

 
 

 

 
 
 
     
 

วงจรนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งวัดออกมามีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส ซึ่งเป็นหน่วยวัดมาตรฐานสากลที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปโดยวงจรนี้จะใช้ไอวีเบอร์ LM334 ของบริษัท National Semiconductor เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ โดยที่จะแปลงค่ากระแสให้เป็นค่าเคลวิน (Kelvin –K) ในวงจรเวนเซอร์ถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 uA K-1 ขณะที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ P1 และค่า offset 273 K ถูกปรับค่าโดย P2 และแรงดันเอาต์พุตของเซนเซอร์ก็จะถูกส่งไปแปลงเป็นอุณหภูมิซึ่งมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (C) โดยวงจรนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลาย (โดยกำหนดให้ 1 K=1C)

 
 
 
  ในวงจร IC2 ถูกกำหนดให้มีแรงดันเท่ากับ 2.5 โวลต์ ซึ่งใช้สำหรับเป็นแรงดันอ้างอิง ขณะที่กระแสจะถูกกำหนดโดยค่าจากความต้านทานที่ต่อระหว่างขา adj(ust) และขากราวด์ ถ้าขากราวด์ถูกสร้างเป้นกราวด์เสมือนโดยจะเพิ่มขึ้นจากการปรับที่ขา adj ค่าตำแหน่งที่ศูนย์ ทำให้สามารถปรับได้ตามต้องการ  
     
 

ในการทดสอบคุณสามารถนำไปเปรียบเทียบกับปรอทวัดอุณหภูมิที่ใช้ตามบ้านทั่วไปในการอ้างอิงได้ เริ่มต้นการทดสอบการทำงานจะต้องลัดวงจร IC2 เสียก่อนและจากนั้นปรับค่าความต้านทาน P1 จนกระทั่ง M1 อ่านค่ากระแสเท่ากับอุณหภูมิของห้อง ถ้าอุณหภูมิของห้องประมาณ 25C จะต้องปรับค่า P1 จนกระทั่งมิเตอร์อ่านค่าได้ประมาณ 298 uA จากนั้นก็ทำการต่อ IC2 กับวงจรหลักเหมือนเดิมและทำการปรับค่า P2 จนกระทั่งมิเตอร์อ่านค่ากระแสเท่ากับระดับอุณหภูมิของห้อง ซึ่งจะประมาณ 25 uA
วงจรนี้จะกินกระแสไม่เกิน 1 mA ดังนั้นคุณสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ในการต่อใช้งานได้ซึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานเป็นปีทีเดียว