เครื่องเตือนแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ

 
 

 

 
 
 
 

วงจรแสดงดังรูป ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีเสียงเตือนและไฟกระพริบเมื่อแรงดันในแบตเตอรี่ต่ำ ซึ่งความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแรงดันยิ่งต่ำลง ค่าแรงดันและความถี่แสดงดังตาราง

 
     
 
 
 

วงจรนี้ใช้อุปกรณ์ประเภทโปรแกรมเมเบิลยูนิจังชันทรานซิสเตอร์(PUT) เป็นตัวสร้างความถี่ให้กับลำโพงและแอลอีดีแรงดันจะเปลี่ยนแปลงตามแรงดันของแบตเตอรี่และถ้าแรงดันแบตเตอรี่ลดลงถึง 4.4 โวลต์ (ตัวอย่างแสดง 5.0-0.6) PUT จะนำกระแสและตัวเก็บประจุคายประจุผ่าน LED และลำโพงด้วยเหตุที่แรงดันแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้แรงดันที่ทริกลดลงเช่นเดียวกันดังนั้นแรงดันที่ทริกจึงต่ำกว่า ขณะที่การลดลงของแรงดันทริก PUT ทำให้สวิตซ์ออนเร็วกว่าที่กำหนดก่อนตัวเก็บประจุเปลี่ยนเป้นการเก็บประจุ

 
     
  ในวงจรนี้จะใช้ถ่านแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์เป็นแหล่งจ่ายไฟ แต่ในขณะที่วงจรนี้ต้องการใช้แรงดันเพียง 5 โวลต์ในการทำงานจึงต้องมีการออกแบบปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ จึงต้องต่อไอซีเบอร์ 7805 เพิ่มเติมเข้าไปอีก