วงจรฟิลเตอร์แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยาย

 
 

 

 
 
 
     
 

วงจรนี้เป็นตัวอย่างของวงจรแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับวงจรขยายเสียงที่ต้องการความเรียบของกระแสและแรงดันสูงซึ่งการออกแบบทั้งสองด้านจะทำงานเหมือนกัน ซึ่งภายในวงจรประกอบด้วยตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโตรไลต์จำนวน 6 ตัวมีค่าประมาณ 10,000 ไมโครฟารัดและทนแรงดัน 50 โวลต์ โดยวงจรเราจะต่อ Soft switch-on ซึ่งเป็นตัวต้านทานค่า 0.15 โอห์ม ขนาด 5 วัตต์ ซึ่งตัวต้านทานเหล่านี้จะช่วยลดค่าพีคจากการประจุกระแสและช่วยให้กระแสมีความเรียบมากขึ้น

 
 
 
 

      สุดท้ายในวงจรจะมีไฟสำหรับแสดงว่ามีการเปิดปิดวงจรหรือไม่โดยการต่อแอลอีดีอนุกรมกับตัวต้านทานค่า 10 กิโลโอห์ม ส่วนแผ่นวงจรพิมพ์ก็ได้มีการออกแบบมาให้แล้วซึ่งสามารถรับกับกระแสสูงได้ค่อนข้างสบาย