วงจรฟูลเวฟเรกติไฟร์แม่นยำสูง

 
 

 

 
     
 

     วงจรฟูลเวฟเรกติไฟร์นี้ช่วยให้การเรียงกระแสสมบูรณ์ขึ้นโดยการควบคุมสัญญาณด้วยการป้อนกลับ ซึ่งรายละเอียดของวงจรแสดงดังรูป

 
 
 
 

      วงจรนี้จะให้ความแน่นอนในการเรียงกระแสและใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพียงใช้ตัวต้านทาน R1 และ R3 ในการทำงาน

 
     
 

      ถ้าตัวต้านทาน R1 =R3 เกนขยายที่ได้ก็จะเป็นหนึ่ง ดังนั้น Gain จึงมีค่าเท่ากับ R3/R1 และการใส่ตัวเก็บประจุ Cx ด้วยค่าที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถกรองสัญญาณได้ดีขึ้น ส่วนการแก้ไขเกนสามารถทำได้โดยการต่อตัวต้านทาน Rx เพิ่มเติม ซึ่งจะได้ Gain=1+ (50k/Rx) โดย IC2 ใช้เบอร์ AMP02

 
     
 

      การออกแบบสามารถเปลี่ยนค่าป้อนกลับสัญญาณของอินพุต IC2 ได้ ซึ่งวงจรจะทำงานที่ความถี่ 10 kHz