วงจรวัดระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์

 

 
 

 
     
 

      วงจรนี้เป็นพื้นฐานของวงจริอนเตอร์ล็อกปิดสวิตซ์ปั้มน้ำซึ่งเมื่อระดับน้ำถึงจุดที่ตั้งไว้ก็จะตัดสวิตซ์โดยอัตโนมัติ โดยการต่อเซนเซอร์ที่จุด A และจุด B ซึ่งที่ตัวเซนเซอร์เป็นจุดใช้ในการวัดระดับของน้ำในถังน้ำเมื่อน้ำถึงระดับที่เซนเซอร์ติดตั้งไว้ก็จะส่งสัญญาณไปที่รีเลย์เพื่อตัดสวิตซ์ปั้มน้ำ

 
     
 

      เมื่อกดสวิตซ์ Push button ก็จะทำให้ Relay2 ถูกกระตุ้นและเปิดสวิตซ์ปั้มน้ำและวงจรเซนเซอร์ให้ทำงาน ขณะที่น้ำต่ำกว่าจุดเซนเซอร์ A และ B ที่ติดตั้งไว้ ทรานซิสเตอร์ Q1 จะออฟและ relay1 ไม่ได้รับการกระตุ้นและทำงานอยู่ ขณะที่ relay2 จะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะป้องแรงดันไฟเอซีไปยังปั้มน้ำและวงจรเซนเซอร์ทั้งสอง

 
     
 

     อย่างไรก็ตามเมื่อน้ำถึงจุดสัมผัสเซนเซอร์ทั้งสอง ทรานซิสเตอร์ Q1 ก็จะทำงานทันที ซึ่งจะไปกระตุ้นให้ relay1 ทำงานและหยุดกระตุ้น relay2 และทำให้หยุดการทำงานของปั้มน้ำและวงจรเซนเซอร์ และเมื่อต้องการเติมน้ำใส่ถังอีกครั้งก็เพียงแค่กดสวิตซ์ Push button อีกครั้งก็สามารถใช้ได้เหมือนปกติ