เครื่องส่งวิทยุ  AM

 
 

 

 
 
 
     
 

           วงจรเครื่องส่งความถี่วิทยุเครื่องนี้สามารถส่งได้ไกลถึง 25 เมตร การทำงานนั้นใช้คลื่นความถี่วิทยุ AM ในการรับสัญญาณเราสามารถใช้เครื่องรับวิทยุ AM ธรรมดาทั่วไปในการรับ

 
 
 
 

          หัวใจหลักของวงจรนี้ คือ IC เบอร์ 555 ( IC1 ) ซึ่งถูกต่อวงจรแบบมัลติไวเบรเตอร์ วงจรสามารถผลิตความถี่ได้มากกว่า 540 kHz ส่วนการออกแบบวงจรนี้เราใช้ความถี่ประมาณ 600 kHz โดยสามารถคำนวณหาค่าความถี่จากวงจรได้ ดังนี้

 
     
 

                  F  =  1.44 ( R1 + 2R2 ) C1

 
     
 

         โดยค่าความต้านทาน R1 และ R2 มีหน่วยเป็นโอห์มและความถี่ที่ได้มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ( Hz ) เราสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานของ R2 หรือค่าของตัวเก็บประจุ C1 ได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนค่ามากเกินไปอาจทำให้วงจรมีความยุ่งยากมากขึ้น ไมโครโฟนที่ใช้เป็นแบบคอนเดนเซอร์ ส่วน IC555 นั้นทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากไมโครโฟน ซึ่งต่อเข้ากับขา 5 ของ IC1 นั้น IC555 ก็จะทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับหรือสัญญาณเสียง เปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ส่งต่อออกไปยังขา 3 ของ IC1 และส่งต่อไปยังเสาอากาศที่ต่อไว้กลายเป็นคลื่นความถี่วิทยุออกไป ซึ่งเราสามารถนำเครื่องรับวิทยุ AM ทั่วไปมาเป็นตัวรับสัญญาณได้

 
     
 

                  อย่าลืม!  เครื่องรับวิทยุของเรานั้นต้องตั้งเครื่องรับสัญญาณเป็นแบบ AM ด้วย
สำหรับวงจรนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์มาเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าก็พอ และเสาอากาศก็หาขนาดที่ยาวประมาณ 2 – 3 เมตร แล้วต่อเข้ากับขา 3 ของ IC1