วงจร Frequency Converter

 

 
 

 
     
 

      วงจรคอนเวอร์เตอร์นี้สามารถทำให้ไฟแรงดัน 220 โวลต์ที่มีความถี่ไม่เสถียรทำให้มีความเสถียร ซึ่งสามารถแปลงความถี่จาก 50 Hz ไปเป็น 100 Hz หรือ 25 Hz ซึ่งสามารถทำให้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำสามารถใช้ไฟแรงดัน 220 โวลต์ ที่มีความถี่แน่นอนจกอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์แรงดัน 220 โวลต์ราคาถูก

 
     
 

      ที่ IC1 ของวงจรคอนเวอร์เตอร์จะใช้คริสตอลออสซิลเลเตอร์ที่มีความถี่ 3.2758 MHz โดยความถี่จะถูกหาร ที่ 213 ซึ่งจะได้ความถี่เอาต์พุตประมาณ 400 Hzโดยสัญญาณ 400 Hz นี้จะนำไปใช้ในวงจรนับและวงจรหารของ IC2 เมื่อทำการรีเซตที่ไอซีโดยการต่อกับขา Q8 (ขา 9) วงจรจะทำงานเป็นวงจรหาร 8 ดังนั้นที่เอาต์พุตจะได้ 50 Hz อย่างเที่ยงตรงแน่นอน

 
     
 

      สัญญาณเอาต์พุตของ IC2 จะถูกส่งไปโดยการต่อ D1-D3 และ D4-D6 ไปยังจุด V1 และ V2 ตามลำดับ สัญญาณเหล่านี้ (แสดงดังรูป) จะถูกใช้เป็นตัวควบคุมการขับ Q1 และ Q2 ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ที่ต่อขนานซึ่งอยู่ภายในตัวไอซี IC3 เบอร์ 4049 และทรานซิสเตอร์ที่ใช้ขับจะใช้แรงดันไฟจากแหล่งไฟ 12 โวลต์

 
     
 

      โดยทรานซิสเตอร์ที่ใช้ขับเป็นเบอร์ BD140 ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์แบบ NPN ดังนั้นที่อินเวอร์เตอร์ IC3 จะกินกระแสก็ต่อเมื่อทรานซิสเตอร์ถูกกระตุ้น โดยที่ตัวทรานซิสเตอร์จะถูกป้องกันจากแรงดันสไปค์สูงโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดZD1 และ ZD2

 
     
 

      ตัวเก็บประจุ C4 ที่ต่ออยู่ตรงคอนเน็กเตอร์นั้นจะเป็นตัวแยกตัวนำของหม้อแปลง, จากการลัดผ่านความถี่สูงในทางด้านขดลวดไพรมารี่ของหม้อแปลง

 
     
 

      ความถี่ของแรงดันเอาต์พุตจะเปลี่ยนเป็น 100 Hz หรือ 25 Hzซึ่งต่อมาจากขา Q11 (ขา1) หรือ Q13 (ขา3) ตามลำดับที่สัญญาณอินพุตของ IC2

 
     
 

      หมายเหตุ ในวงจรแหล่งจ่ายไฟที่อยู่ด้านล่างของวงจร ที่ไดโอด D11 และตัวเก็บประจุ C7 จะป้องกันแรงดันที่ขึ้นๆ ลงๆ จากโหลดซึ่งจะป้องกันวงจรขับโดยเฉพาะ IC1 และ IC2